Zdalne sterowanie Waga osiowa

Państwa korzyści w zarysie

Tego typu wagi znajdują najczęściej zastosowanie w magazynach lub zakładach stosujących silosy, w wewnętrznych rozliczeniach, przeładunkach lub ważeniu całych kampanii. (np. podczas żniw). Ważenie pojazdu może się tu odbywać jako proces dwukrotny (ważenie podwójne) lub jako ważenie tara. Dzięki podłączonemu systemowi zdalnego sterowania, nie potrzebne jest ponowne wprowadzania danych bazowych podczas każdego ważenia. Podczas ważenia kierowca, bądź osoba obsługująca wagę, zgłasza się za pomocą zdalnego sterowania (pilota) w systemie, pojazd przejeżdża przez wagę, a masa określana jest dynamicznie. Następuje zapisanie na listę oczekujących, wraz z ustaloną wartością ważenia pierwszego. Masę tara pojazdów własnej floty, można określić w bazie danych i tym samym przeprowadzać jedynie ważenie drugie.

Przykładowe rozwiązanieWaga osiowa – AWE 562 – WFB 100

paari-grafik-achslastwaagen-loesung_PL

Waga osiowa ze zdalnym sterowaniem radiowymPrzykład zastosowania