Zdalne sterowanie Rozwiązanie autarkiczne

Państwa korzyści w zarysie

Te wagi są w szczególności przeznaczone do magazynów zwykłych i silosowych, które nie są stale obłożone. Pojazdy można tutaj ważyć zarówno dwukrotnie (ważenie pojazdów obcych) jak i jednokrotnie (tara). Zastosowanie wagi legalizowanej pozwala użyć odczytów do rozliczeń finansowych. Dzięki zastosowanemu systemu zdalnego sterowania, kierowca ani operator nie musi przy każdym ważeniu wprowadzać wszystkich danych bazowych.

Pojazd zjeżdża z wagi, a na listę kolejkową mogą zostać przyjęte pojazdy następne (zapisanie pierwszego ciężaru). Następnie pojazd ponownie wjeżdża na wagę, następuje identyfikacja zdalna (pilotem) i  drugie ważenie. Po wydrukowaniu dowodu dostawy, pojazd zjeżdża z wagi.

Wagę tara pojazdów własnych można zapisać wcześniej w bazie danych i od razu wykonać drugie ważenie z wydrukiem dowodu dostawy.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – AWE 665 – WFB 100

paari-grafik-standalone-loesung_PL

Rozwiązanie autarkiczneRealizacja