Rozwiązania Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie wagą osiową | Zdalne sterowanie wagą samochodową |

Rozwiązania zdalnego sterowania wagą osiową i samochodową PAARI®

Państwa korzyści w zarysie

Tego typu wagi znajdują najczęściej zastosowanie w magazynach lub zakładach stosujących silosy, w wewnętrznych rozliczeniach, przeładunkach lub ważeniu całych kampanii. (np. podczas żniw). Ważenie pojazdu może się tu odbywać jako proces dwukrotny (ważenie podwójne) lub jako ważenie tara. Dzięki podłączonemu systemowi zdalnego sterowania, nie potrzebne jest ponowne wprowadzania danych bazowych podczas każdego ważenia. Podczas ważenia kierowca, bądź osoba obsługująca wagę, zgłasza się za pomocą zdalnego sterowania (pilota) w systemie, pojazd przejeżdża przez wagę, a masa określana jest dynamicznie. Następuje zapisanie na listę oczekujących, wraz z ustaloną wartością ważenia pierwszego. Masę tara pojazdów własnej floty, można określić w bazie danych i tym samym przeprowadzać jedynie ważenie drugie.

Przykładowe rozwiązanieWaga osiowa – AWE 562 – WFB 100

paari-grafik-achslastwaagen-loesung_PL

Waga osiowa ze zdalnym sterowaniem radiowymPrzykład zastosowania

Państwa korzyści w zarysie

Dzięki temu rozwiązaniu ważenie jest możliwe bez wysiadania z pojazdu. Nie tylko stanowi to oszczędność czasu, ale również minimalizuje możliwość wprowadzenia niepoprawnych danych. Wszystkie dane są natychmiast po zważeniu dostępne do dalszych analiz. W razie potrzeby na Maila do Państwa dostawców automatycznie mogą zostać wysłane dowody ważenia lub dowody dostawy. Pojazd najeżdża na wagę, a kierowca wciska na pilocie klawisz przypisany do jego pojazdu. Po opuszczeniu wagi, kolejne pojazdy mogą zostać wprowadzone na listę oczekujących. Po kolejnym wjechaniu na wagę następuje identyfikacja przez pilota oraz ważenie drugie. Na zakończenie wydrukowany zostaje potwierdzenie odbioru dostawy. Dla własnych pojazdów masa tara może zostać wprowadzona również ręcznie, dzięki czemu wywołane zostanie od razu ważenie drugie wraz z wydrukiem stosownego pokwitowania.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – AWE 560 – WFB 100

paari-grafik-strassenfahrzeugwaagen-loesung_PL

Rozwiązanie z zastosowaniem wagi samochodowejPrzykład zastosowania

Państwa korzyści w zarysie

Te wagi są w szczególności przeznaczone do magazynów zwykłych i silosowych, które nie są stale obłożone. Pojazdy można tutaj ważyć zarówno dwukrotnie (ważenie pojazdów obcych) jak i jednokrotnie (tara). Zastosowanie wagi legalizowanej pozwala użyć odczytów do rozliczeń finansowych. Dzięki zastosowanemu systemu zdalnego sterowania, kierowca ani operator nie musi przy każdym ważeniu wprowadzać wszystkich danych bazowych.

Pojazd zjeżdża z wagi, a na listę kolejkową mogą zostać przyjęte pojazdy następne (zapisanie pierwszego ciężaru). Następnie pojazd ponownie wjeżdża na wagę, następuje identyfikacja zdalna (pilotem) i  drugie ważenie. Po wydrukowaniu dowodu dostawy, pojazd zjeżdża z wagi.

Wagę tara pojazdów własnych można zapisać wcześniej w bazie danych i od razu wykonać drugie ważenie z wydrukiem dowodu dostawy.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – AWE 665 – WFB 100

paari-grafik-standalone-loesung_PL

Rozwiązanie autarkiczneRealizacja

Dalsze informacje