Rozwiązania PC Rozwiązania rozproszone

Państwa korzyści w zarysie

W systemach wagowych wykorzystywanych w przemyśle stosuje się pamięć legalizowaną titan® spica. Dzięki temu do wagi ma dostęp wielu użytkowników i z wielu komputerów można generować dokumenty ważenia.

Nasze oprogramowanie titan® libra jest sprofilowane dla wielu branż i posiada cały szereg funkcji szczególnych. Pamięć titan® spica jest niezależna od programu titan® libra i może współpracować także z innym programami.

Dzięki oprogramowaniu titan® libra przebieg ważenia można kształtować w wieloraki sposób. W systemie zintegrowana jest kamera dająca operatorowi obraz wagi. Zrobione przez nią zdjęcia można wyświetlić w naszym programie. Dzięki zainstalowanemu serwerowi bazy danych, wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w nasz program mogą sięgać do bazy danych MS-SQL.

Funkcja zarządzania użytkownikami reguluje w tym przypadku ich uprawnienia. Połączenie między wagami a siecią firmową może być realizowane w technologii WLAN, LAN lub Ethernet.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa AWE 560 – PC – pamięć legalizowana – sieć

paari-grafik-verteilte-loesung_PL

Rozwiązanie rozproszoneRealizacja

  • waga samochodowa PAARI® 700 18m (lub inny model)
  • terminal AWE 560 wraz z systemem PC titan® libra z oprogramowaniem branżowym, kamerą sieciową, łącze światłowodowe, opcjonalne zdalne sterowanie oprogramowaniem oraz opcjonalny eksport danych pokwitowań w formacie CSV
  • drukarka igłowa