Rozwiązania PC Rozwiązania kompleksowe

Państwa korzyści w zarysie

To rozwiązanie cechuje integracja wielu różnych wag w jednym systemie. Istniejące interfejsy między wagami przekazują dane do centralnej bazy danych. W ten sposób dane z wszystkich wag można analizować centralnie. System kompleksowy jest otwarty, tzn. może być rozszerzany o kolejne wagi. Transmisja danych między stanowiskami ważenia odbywa się online przez WLAN, światłowód lub Intranet. Na większe odległości lub w trybie offline stosuje się wysyłkę pocztą elektroniczną. Wymiana danych z oprogramowaniem do zarządzania firmą jest wykonywana zgodnie z wymaganiami Klienta (interfejsy do SAP, Datev, Sage itd.). W toku tych operacji importowane są dane zleceń i nowych Klientów, a eksportowane statystyki ilościowe i dowody ważenia

Użytkownik ma centralnie do dyspozycji następujące dane: zarządzanie danymi bazowymi (np. klienci, artykuły, dostawcy); centralne zarządzanie zleceniami dla wszystkich wag; zarządzanie użytkownikami o różnych uprawnieniach; interfejs eksportu do programów do zarządzania firmą (fakturowanie ważenia, np. SAP, Datev, Sage).

Dane są przetwarzanie w sposób specyficzny dla danego typu wagi.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – Waga osiowa – Waga do ładowarki kołowej – PC

paari-grafik-komplexe-loesung_PL

Rozwiązanie kompleksoweRealizacja

  • waga samochodowa z terminalem AWE 560
  • wagi kolejowe są przyłączane do programu titan® bezpośrednio, podobnie jak wagi samochodowe. Różnice pojawiają się dopiero przy sprzęganiu wielu wag do ważenia wagonów długich. Dane identyfikacyjne wagonów wprowadza się przy pomocy terminali ręcznych wyposażone w czytniki, które uzupełniają dowody ważenia o dane kolejowe
  • wagi taśmowe z terminalem AWE 665 są przyłączane bezpośrednio i transmitują wagi/ciężary natychmiast do dokumentu ważenia
  • wagi do ładowarek kołowych z kartami pamięci są sprzęgane z systemem poprzez czytniki kart. W ten sposób przesyłane są zlecenia dla ładowarek i odbierane gotowe raporty ważeń/załadunków. Program titan® oferuje możliwość kontroli takich dokumentów oraz ich uzupełniania.
  • system PC titan® libra z oprogramowaniem branżowym i opcjonalnym eksportem danych pokwitowań w formacie CSV dla różnych tabel kalkulacyjnych