Rozwiązania PC Rozwiązania kompaktowe

Państwa korzyści w zarysie

Typowym przeznaczeniem tego rozwiązania są wagi samochodowe z dużą ilością przesyłanych danych, głównie w obszarze przemysłu lub rolnictwa. Dowody ważenia i dokumenty są natychmiast zapisywane w powiązanym systemie komputerowym i udostępniane oprogramowaniu do zarządzania firmą. 

Po każdym ważeniu tworzony jest rekord (zestaw danych) zawierający wszystkie istotne informacje. Taki rekord można w razie potrzeby edytować, modyfikować lub eksportować. Zastosowana baza danych MS SQL pozwala na tworzenie różnych statystyk, poprzez filtrowanie danych wg różnych kryteriów (np. statystyki dotyczące rodzajów produktów występujących u Klienta). Opcjonalny „Generator statystyk” daje Klientowi możliwość samodzielnego przeglądania zawartości bazy danych i samodzielnego tworzenia zapytań.

Elektronika wagi służy w tym przypadku głównie do wymaganego ustawowo magazynowania danych fiskalnych oraz bezpośredniego wyświetlania wyników ważenia. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym, oprogramowanie można wygodnie dostosować do wymagań poszczególnych branż.:

  • Rolnictwo z funkcją zarządzania umowami i zapisem współczynników przyjmowanych gatunków; tabele wartości w stanie suchym i zanieczyszczeń pozwalają na wyliczenie zmniejszonych wartości netto
  • Branża utylizacyjna z zaświadczeniami utylizacji materiałów niebezpiecznych; program uzupełnia druki przejęcia i druki towarzyszące. Jeżeli jest dostępne połączenie z internetem, to możliwe jest zastosowanie portalu do komunikacji z ministerstwem środowiska
  • Przemysł drzewny z interfejsem do ELDAT i przeliczeniem gatunków drewna (RM, FM, atro t, lutro t)
  • Przemysł recyklingowy z funkcją zarządzania kontenerami i obróbką zleceń
  • Przemysł budowlany (także sprzedaż ziemi i materiałów sypkich) z funkcją zarządzania zleceniami i rozliczeniami spedycyjnymi
  • Wykorzystanie systemu komputerowego otwiera dostęp do dodatkowych funkcjonalności, takich jak zdalny serwis i eksport danych. Potwierdzenia zapisywane są w systemie komputerowym, a każdy ich rodzaj może być edytowany i dopasowywany wg potrzeb użytkownika.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – AWE 560 z pamięcią alibi

paari-grafik-komfortable-loesung_PL

Rozwiązanie komfortoweRealizacja

  • waga samochodowa PAARI® 550 18 m; (lub inny typ)
  • terminal AWE 560 ze zintegrowaną pamięcią alibi, 3 interfejsy szeregowe, opcjonalna karta Ethernet do połączenia sieciowego, karta wyjść, eksport dokumentów do formatu CSV lub innych
  • system komputerowy titan® libra® z oprogramowaniem branżowym, dostosowany przez zespół IT PAARI® do specyficznych oczekiwań użytkownika. Stare, już posiadane dane, mogą zostać przejęte do systemu. 
  • drukarka igłowa