Rozwiązania Rozwiązania PC

Rozwiązania PC | Ważenie z dużą ilością danych | Rolnictwo | Biogaz | Obróbka drewna | Utylizcja i recykling

Rozwiązania PC PAARI® dla procesów ważenia z dużą ilościa danych - odpowiedni dla każdej branży

Państwa korzyści w zarysie

Typowym przeznaczeniem tego rozwiązania są wagi samochodowe z dużą ilością przesyłanych danych, głównie w obszarze przemysłu lub rolnictwa. Dowody ważenia i dokumenty są natychmiast zapisywane w powiązanym systemie komputerowym i udostępniane oprogramowaniu do zarządzania firmą. 

Po każdym ważeniu tworzony jest rekord (zestaw danych) zawierający wszystkie istotne informacje. Taki rekord można w razie potrzeby edytować, modyfikować lub eksportować. Zastosowana baza danych MS SQL pozwala na tworzenie różnych statystyk, poprzez filtrowanie danych wg różnych kryteriów (np. statystyki dotyczące rodzajów produktów występujących u Klienta). Opcjonalny „Generator statystyk” daje Klientowi możliwość samodzielnego przeglądania zawartości bazy danych i samodzielnego tworzenia zapytań.

Elektronika wagi służy w tym przypadku głównie do wymaganego ustawowo magazynowania danych fiskalnych oraz bezpośredniego wyświetlania wyników ważenia. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym, oprogramowanie można wygodnie dostosować do wymagań poszczególnych branż.:

 • Rolnictwo z funkcją zarządzania umowami i zapisem współczynników przyjmowanych gatunków; tabele wartości w stanie suchym i zanieczyszczeń pozwalają na wyliczenie zmniejszonych wartości netto
 • Branża utylizacyjna z zaświadczeniami utylizacji materiałów niebezpiecznych; program uzupełnia druki przejęcia i druki towarzyszące. Jeżeli jest dostępne połączenie z internetem, to możliwe jest zastosowanie portalu do komunikacji z ministerstwem środowiska
 • Przemysł drzewny z interfejsem do ELDAT i przeliczeniem gatunków drewna (RM, FM, atro t, lutro t)
 • Przemysł recyklingowy z funkcją zarządzania kontenerami i obróbką zleceń
 • Przemysł budowlany (także sprzedaż ziemi i materiałów sypkich) z funkcją zarządzania zleceniami i rozliczeniami spedycyjnymi
 • Wykorzystanie systemu komputerowego otwiera dostęp do dodatkowych funkcjonalności, takich jak zdalny serwis i eksport danych. Potwierdzenia zapisywane są w systemie komputerowym, a każdy ich rodzaj może być edytowany i dopasowywany wg potrzeb użytkownika.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – AWE 560 z pamięcią alibi

paari-grafik-komfortable-loesung_PL

Rozwiązanie komfortoweRealizacja

 • waga samochodowa PAARI® 550 18 m; (lub inny typ)
 • terminal AWE 560 ze zintegrowaną pamięcią alibi, 3 interfejsy szeregowe, opcjonalna karta Ethernet do połączenia sieciowego, karta wyjść, eksport dokumentów do formatu CSV lub innych
 • system komputerowy titan® libra® z oprogramowaniem branżowym, dostosowany przez zespół IT PAARI® do specyficznych oczekiwań użytkownika. Stare, już posiadane dane, mogą zostać przejęte do systemu. 
 • drukarka igłowa

Państwa korzyści w zarysie

W systemach wagowych wykorzystywanych w przemyśle stosuje się pamięć legalizowaną titan® spica. Dzięki temu do wagi ma dostęp wielu użytkowników i z wielu komputerów można generować dokumenty ważenia.

Nasze oprogramowanie titan® libra jest sprofilowane dla wielu branż i posiada cały szereg funkcji szczególnych. Pamięć titan® spica jest niezależna od programu titan® libra i może współpracować także z innym programami.

Dzięki oprogramowaniu titan® libra przebieg ważenia można kształtować w wieloraki sposób. W systemie zintegrowana jest kamera dająca operatorowi obraz wagi. Zrobione przez nią zdjęcia można wyświetlić w naszym programie. Dzięki zainstalowanemu serwerowi bazy danych, wszystkie stanowiska komputerowe wyposażone w nasz program mogą sięgać do bazy danych MS-SQL.

Funkcja zarządzania użytkownikami reguluje w tym przypadku ich uprawnienia. Połączenie między wagami a siecią firmową może być realizowane w technologii WLAN, LAN lub Ethernet.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa AWE 560 – PC – pamięć legalizowana – sieć

paari-grafik-verteilte-loesung_PL

Rozwiązanie rozproszoneRealizacja

 • waga samochodowa PAARI® 700 18m (lub inny model)
 • terminal AWE 560 wraz z systemem PC titan® libra z oprogramowaniem branżowym, kamerą sieciową, łącze światłowodowe, opcjonalne zdalne sterowanie oprogramowaniem oraz opcjonalny eksport danych pokwitowań w formacie CSV
 • drukarka igłowa

Państwa korzyści w zarysie

To rozwiązanie cechuje integracja wielu różnych wag w jednym systemie. Istniejące interfejsy między wagami przekazują dane do centralnej bazy danych. W ten sposób dane z wszystkich wag można analizować centralnie. System kompleksowy jest otwarty, tzn. może być rozszerzany o kolejne wagi. Transmisja danych między stanowiskami ważenia odbywa się online przez WLAN, światłowód lub Intranet. Na większe odległości lub w trybie offline stosuje się wysyłkę pocztą elektroniczną. Wymiana danych z oprogramowaniem do zarządzania firmą jest wykonywana zgodnie z wymaganiami Klienta (interfejsy do SAP, Datev, Sage itd.). W toku tych operacji importowane są dane zleceń i nowych Klientów, a eksportowane statystyki ilościowe i dowody ważenia

Użytkownik ma centralnie do dyspozycji następujące dane: zarządzanie danymi bazowymi (np. klienci, artykuły, dostawcy); centralne zarządzanie zleceniami dla wszystkich wag; zarządzanie użytkownikami o różnych uprawnieniach; interfejs eksportu do programów do zarządzania firmą (fakturowanie ważenia, np. SAP, Datev, Sage).

Dane są przetwarzanie w sposób specyficzny dla danego typu wagi.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa – Waga osiowa – Waga do ładowarki kołowej – PC

paari-grafik-komplexe-loesung_PL

Rozwiązanie kompleksoweRealizacja

 • waga samochodowa z terminalem AWE 560
 • wagi kolejowe są przyłączane do programu titan® bezpośrednio, podobnie jak wagi samochodowe. Różnice pojawiają się dopiero przy sprzęganiu wielu wag do ważenia wagonów długich. Dane identyfikacyjne wagonów wprowadza się przy pomocy terminali ręcznych wyposażone w czytniki, które uzupełniają dowody ważenia o dane kolejowe
 • wagi taśmowe z terminalem AWE 665 są przyłączane bezpośrednio i transmitują wagi/ciężary natychmiast do dokumentu ważenia
 • wagi do ładowarek kołowych z kartami pamięci są sprzęgane z systemem poprzez czytniki kart. W ten sposób przesyłane są zlecenia dla ładowarek i odbierane gotowe raporty ważeń/załadunków. Program titan® oferuje możliwość kontroli takich dokumentów oraz ich uzupełniania.
 • system PC titan® libra z oprogramowaniem branżowym i opcjonalnym eksportem danych pokwitowań w formacie CSV dla różnych tabel kalkulacyjnych

Dalsze informacje