Rozwiązania na komórki i smartfony Rozwiązanie na komórkę

Państwa korzyści w zarysie

Ważenie bez wysiadania. To przede wszystkim oszczędność czasu, ale również ograniczenie możliwości wprowadzenia niepoprawnych danych. Bezpośrednio po zważeniu pojazdu, otrzymują Państwo wszystkie dane pomiaru.
W razie potrzeby pokwitowanie lub dowody dostaw zostaną automatycznie mailowo wysłane do Państwa dostawcy.

Również tu po opuszczeniu wagi, na listę oczekujących mogą zostać wpisane dalsze pojazdy, które przy ważeniu drugim zostaną zidentyfikowane za pomocą smartfona lub komórki.

Przykładowe rozwiązanieWaga samochodowa z systemem obługi przez smartfona

paari-grafik-handybedienungssystem_PL

Rozwiąznie z komórkąRealizacja

  • waga samochodowa PAARI® 110 18m (lub inny model)
  • system system obsługi komórką FBS 500 oraz komórka lub smartfon
  • elektronika wagowa AWE 560 z 3 szeregowymi interfejsami, opcjonalna karta Ethernet do połączenia sieciowego, opcjonalną karta wejść i wyjść
  • system PC titan® libra z oprogramowaniem branżowym i opcjonalnym eksportem danych pokwitowań w formacie CSV pod kątem różnych kalkulacji
  • drukarka laserowa
  • wyświetlacz wielkoformatowy