Systemy zdalnego sterowania Sterowanie komórką FBS 500

System sterowania za pomocą komórki FBS 500 umożliwia intuicyjne sterowanie procesami ważenia poprzez komórkę lub smartfona. Pojazdy zostają zważone, bez konieczności angażowania dodatkowego personelu i straty czasu. Dane z ważenia zostają zapisane do dziennika (np. silosu, zakładowego, czy zużycia surowca). Wszelkie notatki oraz czynności zapisane zostają od razu w firmie elektronicznej, co wyklucza koniczność przechowania papierowych notatek.

Identyfikacja samochodów odbywa się poprzez numer tel. komórkowego. Również nieznane pojazdy mogą zostać zidentyfikowane za pomocą SMSa.

W nasz systemem można wyposażyć zarówno wagi nowe, jaki i istniejące już w Państwa firmie. Poprzez nasze oprogramowanie, wprowadzonemu numerowi telefonu można przyporządkować odpowiednie dane.

Ta kombinacja umożliwia przeprowadzenie ważenia w sposób praktycznie automatyczny,  wraz z rejestracja danych i rozliczeniem. Oprogramowanie titan® libra oferuje możliwość szerokiej analizy i oceny wyników, co również oznacza dużą oszczędność czasu i kosztów. Sprawdza się to szczególnie w przypadku ważenia całych kampanii i dostaw na place budowy.