Czujniki wagowe Czujniki obciążnikowe

Czujniki obciążnikowe działają na zasadzie siły ścinającej, siły zginającej, skręcania pierścienia lub pomiaru kolumny. Wbudowany element kolumny składa się z co najmniej jednego łącza. Proste czujniki siły ściskającej zbudowane dla bardzo wysokich obciążeń nominalnych są duże, ciężkie i dlatego trudniejsze w obsłudze. Płaskie ogniwa pomiarowe mogą być produkowane, jeśli obciążenie jest przenoszone przez trzy lub więcej kolumn, każda z zestawem tensometrów. Odpowiednie tensometry wszystkich kolumn są połączone szeregowo w odpowiednich ramionach mostka Wheatstone'a. Rezultatem jest nie tylko niski ogólny profil, ale także lepsza wydajność przy mimośrodowym obciążeniu.

Ponieważ ogniwa obciążnikowe ściskające nie są narażone na moment mechaniczny typowy dla zginania prętów, mają doskonałe obciążenie zrywające. Jednak ze względu na ich stosunkowo niewielkie odkształcenie, te czujniki wagowe są bardziej wrażliwe na obciążenia udarowe.

Wägezelle