Oprogramowanie titan® simplex
titan<sup>®</sup> simplex

Ważenie Excell | Dowody ważenia Excell | Plugin

Import Państwa wagi i dowodów ważenia do Excella

Oprogramowanie titan® simplex jest wtyczką, którą można wykorzystać w połączeniu z istniejącym programem Excell. Tym samym powstaje połączenie pomiędzy wagą lub elektroniką wagową (AWE 560, AWE 562, AWE 665 z titan® mobile) bezpośrednio a Microsoft Excell. Zaimportowane dowody ważenia można dowolnie analizować i przekazywać do dalszej dyspozycji. Dowody ważenia znajdują się w pamięci elektroniki wagowej do momentu ich wczytania przez titan® simplex.