titan® semper titan® semper statystyka

titan® semper statistik

Titan semper statystyka odnosi się bezpośrednio do bazowego oprogramowania titan®. W module tym można przeanalizować i ocenić wszystkie istotne dane dot. ruchu na terenie zakładu. Można sprawdzić, które towary i w jakich ilościach zostały zważone. System umożliwia wyświetlenie wszystkich danych w sposób wygodny do analizy. Dzięki rozwiązaniu w chmurze, dane te dostępne są bezpośrednio i z każdego, dowolnego miejsca. W celu dalszej obróbki, dane można wyeksportować do excella lub innego formatu. Prawa do dalszej edycji i uzupełniania danych przydziela się oczywiście w sposób indywidualny, co wyklucza możliwośc ingerencji w nie niepowołanych osób.