titan® mobile titan® mobile waga taśmowa

Oprogramowanie do wag taśmowych

Oprogramowanie titan® mobile FBW wraz ze sterownikiem AWE  umożliwia obsługę wag montowanych w taśmociągach. Oprócz prędkości przesuwu taśmy system wylicza aktualny ciężar ładunku na taśmie. Na tej podstawie kalkulowana jest łączna ilość wydobytego/przetransportowanego materiału. Te dane są prezentowane operatorowi w oknie przeglądowym. Do jednego sterownika AWE 665 można podłączyć maks. 4 wagi taśmowe. Dla każdej wagi system prowadzi następujące liczniki: łączny, miesięczny, dzienny oraz do 5 liczników dodatkowych (zeruje operator).

  • łatwa obsługa
  • możliwość obsługi do 4 wag taśmowych
  • przejrzysty wyświetlacz LCD
  • transfer danych do PC (opcja)
  • licznik użytkowany indywidualnie
  • szybki przegląd trasportowanego materiału

W podglądzie prezentowane są najważniejsze wartości dla wszystkich przyłączonych wag. Są to aktualna prędkość taśmy, ilość przenoszonego materiału, liczniki dzienne i jeden z pięciu liczników szczegółowych. U dołu wyświetlane jest także aktualne obciążenie wagi.

W kolejnym oknie system prezentuje wszystkie zmierzone i wyliczone wartości dla jednej wagi. Obejmują one wszystkie dane wyświetlane w oknie Przegląd plus licznik łączny i miesięczny oraz cztery liczniki szczegółowe. Te ostatnie resetuje się w tym miejscu, a o czasie takiego zerowania decyduje operator. Dostępne tutaj cykle to: tygodniowy, dziesięciodniowy lub też godzinowy.

Komunikacja komputerowa
Sterownik AWE 665 z programem titan® mobile FBW jest pierwotnie zaprojektowany jako system lokalny (obsługa lokalna). Poprzez interfejs komputerowy (szeregowy, radiowy lub Ethernet) urządzenie może zostać połączone z komputerem PC. Funkcjonalność MonitoraWagiTaśmowej* programu titan® libra pozwala na optymalną analizę danych pozyskanych z wagi taśmowej. I tak do dyspozycji użytkownika pozostają nie tylko wyżej wspomniane liczniki, ale także wykresy analizy graficznej. Ponadto możliwe są zestawienia i statystyki ciężarów wyliczonych w przeszłości (historia).

Waga taśmowa dozująca
Po rozszerzeniu wagi taśmowej o funkcję „Dozowanie”, istnieje możliwość wstępnego zadawania ilości materiału do przetransportowania. W takim przypadku program titan® mobile FBW steruje prędkością taśmy poprzez odpowiednie wyjścia i zatrzymuje ją w chwili osiągnięcia zadanej wartości (masa materiału).

Dalsze informacje