titan® mobile titan® mobile waga samochodowa

Oprogramowanie do wagi samochodowej

Oprogramowanie titan® mobile wraz ze sterownikiem AWE umożliwia obsługę wag samochodowych w sytuacjach, gdy wymagania wykraczają poza proste ważenie przy wjeździe i wyjeździe. Dzięki temu titan® mobile może być zastosowany w miejsce prostych rozwiązań komputerowych. Sterownik z oprogramowaniem titan® mobile służy do wyznaczania i rejestrowania ciężaru towarów za- i wyładowywanych z pojazdów (osobowych, ciężarowych, szynowych).

Sterownik AWE z programem titan® mobile jest doposażony w klawiaturę komputerową oraz pamięć kalibracyjną. W ten sposób znacznie prostsze staje się wprowadzanie danych bazowych i obsługa procesu ważenia. Oprócz pamięci kalibracyjnej system może zostać rozszerzony o drukarkę igłową. W wersji z dwoma lub więcej przekładnikami A/D, sterownik AWE potrafi obsługiwać wagi zespolone.

 • bardzo łatwa obsługa
 • elastyczne tworzenie danych bazowych
 • wyraźny wyświetlacz LCD
 • swobodnie programowalny
 • zintegrowana pamięć kalibracyjna
 • możliwe wagi zespolone
 • transmisja danych do PC przez Ethernet (opcja)

Ważenie pierwsze i drugie
Pojazd jest ważony przy wjeździe na teren zakładu. Jego ciężar jest zapisywany w pamięci lub także drukowany na papierze. Przy wyjeździe pojazd taki jest ważony ponownie. Zapamiętany ciężar pierwszego ważenia tego pojazdu zostaje odszukany na podstawie jego numeru rejestracyjnego. Przy tym zapisywane są też takie dane dodatkowe jak nr pojazdu, spedycja, rodzaj materiału, itd. Wyznaczony ciężar netto jest jednocześnie ciężarem załadowanego lub rozładowanego materiału.

Ważenie z ręcznym wprowadzeniem tary
Pojazd jest ważony jednokrotnie. Od wyznaczonego na wadze ciężaru system odejmuje ręcznie wprowadzoną wagę tara pojazdu. Wynik to ciężar ładunku.

Ważenie ze stałą tarą
Pojazd jest ważony jednokrotnie. Od wyznaczonego na wadze ciężaru system odejmuje zapisaną w systemie wagę tara pojazdu. Wynik to ciężar ładunku.

W systemach wyposażonych w drukarkę, po zważeniu następuje wydruk dowodu ważenia zawierający ciężary uzyskane w pierwszym ważeniu lub wielkości tara, w drugim ważeniu oraz wyznaczony ciężar netto wraz z danymi uzupełniającymi. Program titan® mobile umożliwia:

 • wydruk wyznaczonych mas
 • wydruk zapisanych podczas ważenia danych uzupełniających
 • konfigurowanie treści i układu danych na dowodzie ważenia
 • wyłączenie drukowania po pierwszym ważeniu. W takim przypadku system musi posiadać pamięć kalibracyjną do zapisania wyników pierwszego ważenia

Zainstalowany w sterowniku AWE program titan® mobile umożliwia określenie wielkości poszczególnych plików zawierających dane bazowe i procedury ważenia. Domyślnie działają następujące ustawienia:

 • pojazdy (51/100 szt.)
 • klienci: / ulica / kod poczt. /miejscowość (po 25 znaków), (max. 51/101 szt.)
 • dostawcy: / ulica / kod poczt. / miejscowość (po 25 znaków), (51/101 szt.)
 • magazyn: / ulica / kod poczt. / miejscowość (po 25 znaków), (51/101 szt.)
 • spedytorzy: / ulica / kod poczt. / miejscowość (po 25 znaków), (51/101 szt.)
 • produkty: nazwa / oznaczenie dodatkowe (po 25 znaków), (51/101 szt.)
 • ważenie pierwsze: (101/401 szt.)
 • dowody ważenia: (101/401 szt.)
 • zlecenia: (51/101 szt.)
 • rachunki/ faktury: (51/101 szt.)

W razie konieczności istnieje możliwość zmiany powyższych podziałów danych.

Program do obsługi wag samochodowych titan® mobile umożliwia oprócz komfortowej eksploatacji wagi także rozległą analizę danych ważenia. Istnieje możliwość dokładnej analizy czasowej pozyskanych surowców z podziałem na produkty i Klientów. Wyniki tych analiz można drukować a także poszczególne wpisy usuwać.

Sterowanie sygnalizacją świetlną
Sterownik AWE 665 wyposażony w oprogramowanie titan® mobile oferuje funkcję sterowania sygnalizatorami świetlnymi. Sterowanie może dotyczyć pojedynczego sygnalizatora lub ich grup.

System odczytu kodów kreskowych
Do sterownika AWE można podłączyć czytnik kodów paskowych, co skraca czas szukania konkretnych danych. Przy odpowiednim ustawieniu, potrzebne dane np. Klienta system wyświetla po zeskanowaniu kodu paskowego, czyli bez użycia klawiatury.

Komunikacja komputerowa
Sterownik z programem titan® mobile jest pierwotnie zaprojektowany jako system lokalny (obsługa lokalna). Istniejące interfejsy komputerowe (szeregowe lub Ethernet) umożliwiają jednak zdalne sterowanie systemem. W sterowniku można zapisać do 1000 ważeń, a po połączeniu z systemem komputerowym dane te mogą być przesyłane do sieci. W razie potrzeby, sterownik może wysyłać dane ważenia do przyłączonego komputera PC natychmiast, jako pliki csv. W przypadkach skomplikowanych prawnie, AWE może załączać kamerę sieciową skierowaną na ważony pojazd – obraz taki zostanie zapisany w systemie komputerowym.

Druga stacja obsługowa
Sterownik może służyć także jako druga stacja obsługowa. Operator tej stacji ma do dyspozycji dokładnie taki sam wyświetlacz i klawiaturę jak terminal główny, a w razie potrzeby także z klawiaturą alfanumeryczną. Drukarka, interfejs komputerowy i inne elementy osprzętu mogą być przewidziane właśnie na tym drugim terminalu.

Dalsze informacje