titan® libra titan® libra utylizacja

System komputerowy titan® libra Utylizacja jest modularnym programem klasy ERP dostosowanym do potrzeb firm utylizacyjnych. I tak przewidziano w nim prowadzenie zaświadczeń o przeprowadzonej utylizacji, złącze do systemu elektronicznego dokumentowania utylizacji odpadów i rozbudowane zarządzanie hałdami/składowiskami.

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy x x o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Wiele wag x o o o
Program bazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Tryb ważenia o o o o
Analiza dowodów ważenia o o o o
Dowody utylizacji x o o o
Statyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Wartości analityczne x x o o
Przyłączenie urządzeń analitycznych x x o o
Zarządzanie magazynem (hałdy / składowiska) x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o