titan® libra titan® libra materiały sypkie

System komputerowy titan® libra Materiały Sypkie jest modularnym programem klasy ERP dostosowanym do potrzeb przemysłu materiałów sypkich (kamień, ziemia, żwir, piasek, tłuczeń, itp.). Oferuje możliwość zarządzania magazynem, fakturowania z uwzględnieniem cen transportu i współpracę z wagami taśmowymi.

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy x x o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Wiele wag x o o o
Program bazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Tryb ważenie o o o o
Analiza dowodów ważenia o o o o
Statystyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Wartości analityczne x x o o
Przyłączenie urządzeń analitycznych x x o o
Zarządzanie magazynem x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o
Faktura ceny transportu x x x o