titan® libra titan® libra logistyka

Oprogramowanie terminal samoobługowy | System kontroli dostępu | Oprogramowanie Yard Management | Dokumentacja zabezpiecznia ładunku

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy o o o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Programbazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Rejestracja procesów logistycznych o o o o
Przegląd procesów logistycznych o o o o
Analiza procesów logistycznych o o o o
Statistyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o