titan® libra titan® libra kontener

System komputerowy titan® libra Kontener jest modularnym programem klasy ERP dostosowanym do potrzeb małych i średnich dostawców usług kontenerowych. I tak przewidziano w nim rozbudowane zarządzanie kontenerami, historię, różne funkcje wspierające dysponowanie kontenerów oraz fakturowanie z obliczaniem ceny transportu. Nasz program pomaga użytkownikowi zwiększyć wydajność pracy i dostarcza szybkiej informacji o aktualnym i planowanym położeniu poszczególnych kontenerów.

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy x x o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Wiele wag x o o o
Program bazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Tryb ważenia o o o o
Analiza dowodów ważenia o o o o
Zarządzanie kontenerami x o o o
Statystyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Wartości analityczne x x o o
Przyłączenie urządzeń anlitycznych x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o
Faktura ceny transportu x x x o