titan® libra titan® libra biogaz

Biogazownia | Koszty

System komputerowy titan® libra Biogaz wspiera zarządzanie biogazownią i rejestruje całych ruch surowców (odbiór dostaw, ładowanie urządzenia, itp.). Obszerne analizy pomagają obliczać dodatek za gnojowicę i surowce odnawialne.

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy x x o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Wiele wag x o o o
Program bazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Tryb ważenia o o o o
Analiza dowodów ważenia o o o o
Statystyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Wartości analityczne x x o o
Przyłączenie urządzeń analitycznych x x o o
Kontrakty x x o o
Zarządzanie magazynem x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o