titan® libra titan® libra asfalt

System komputerowy titan® libra Asfalt jest modularnym programem klasy ERP dostosowanym do potrzeb wytwórców asfaltu. I tak przewidziano w nim zarządzanie próbkami, zarządzanie zleceniami i fakturowanie z obliczaniem ceny transportu. Użytkownik może wykorzystać ten program także do nadzorowania wymagań własnego systemu zarządzania jakością.

Przegląd pakietów

  Light Basic Professional Enterprise
Sieciowy x x o o
Wielu użytkowników x x o o
Wielu klientów x o o o
Wiele wag x o o o
Program bazowy o o o o
Zarządzanie danymi bazowymi o o o o
Tryb ważenia o o o o
Analiza dowodów ważenia o o o o
Statystyka bazowa x o o o
Export CSV x o o o
Statystyka x x o o
Wartości analityczne x x o o
Przyłączenie urządzeń analitycznych x x o o
Zarządzanie magazynów x x o o
Zarządzanie zleceniami x x o o
Faktura x x x o
Faktura ceny transportu x x x o