Oprogramowanie titan® libra monitor wagi taśmowej
bandwaagenmonitor_PL

Monitor | Terminal | Ekran dotykowy | Oprogramowanie monitor dotykowy

Moduł MonitorWagiTaśmowej jest uzupełnieniem oprogramowania titan® mobile FBW przeznaczonego do obsługi wag taśmowych. Sterownik AWE nieprzerwanie wysyła zważone wartości poprzez interfejs do komputera PC.

Po przesłaniu, dane zapisywane są w bazie danych, dzięki czemu mogą być wyświetlone natychmiast (live) lub z późnieniem (historia). Podobnie jak na sterowniku AWE, dane te obejmują prędkość taśmy, aktualną przepustowość i dane z różnych liczników:

Oprogramowanie titan® libra jest kompleksową grupą programów, która pozwala obsługiwać nie tylko wagi taśmowe ale też wagi samochodowe, wagi kolejowe i wagi do ładowarek kołowych.

  • łatwa obsługa
  • przejrzyste wykresy z oznaczeniami barwnymi dobry/zły
  • szybki podgląd transportowanych ilości
  • analizy historyczne
  • statystyka i analiza

Live Monitoring

W oknie podglądu live prezentowane są w postaci wykresu liniowego ilości materiałów zważone przez poszczególne wagi. Odpowiednie obszary wykresu mogą być oznaczane kolorami: np. barwa czerwona oznacza przepustowość niższą od pożądanej. Daje to szybką informację o tym, czy transportowane ilości odpowiadają wartościom zadanym czy też istnieją odchylenia. Pozostałe wartości są prezentowane obok wykresu w formie tabeli (przepustowość, prędkości taśmy, liczniki).

Analizy dowodów ważenia

Dane są przechowywane w bazie danych, dlatego łatwo jest wyświetlić analizy dla dowolnych okresów przeszłych. W takiej analizie widoczne są wartości przepustowości i prędkości taśmy w postaci wykresu liniowego. Istnieje możliwość porównania odczytów z kilku wag na jednym wykresie.

Analizy liczników

Analiza danych z liczników pozwana na szybkie porównanie przepustowości z określonych dni lub miesięcy. Poszczególne liczniki są widoczne na wykresie jako słupki.

Dalsze informacje