Logistyka Zarządzanie oknami czasowymi
Werkslogistik-Zeitfenstermanagement-PAARI

Wejście towaru | Automatyczna dyspozycja | Zarządzanie rampami | Postojowe tirów | Rezerwacja okien czasowych | Awizacja przyjazdu

Optymalizacja dopływy pojazdów w zakresie przyjęcia i wydania towaru dzięki zastosowaniu efektywnego systemu zarządzania oknami czasowymi

W logistyce zakładowej szczególnie ważną rolę odgrywa sprawny i dobrze funkcjonujący system zarządzania oknami czasowymi. 

Nawet jeżeli posiadamy bardzo precyzyjny system ważenia i wysoce intuicyjny terminal samoobsługowy, a system zarządzania oknami czasowymi zawodzi i nie reaguje na przesunięcia czasowe, całość rozwiązania staje się mniej efektywna. 

PAARI® posiada rozwiązania również i w tym zakresie, gdyż transporty, któe pojawiają się przed czasem lub grubo po wyznaczonym czasie nie należą do rzadkości.

W naszym systemie Usługodawcy awizują wybrane przez siebie  okno czasowe za pośrednictwem web-portalu. Przyporządkowanie okien następuje indywidualnie, w oparciu o przewidywaną długość za-/rozładunku, rodzaju towaru oraz inne istotne czynniki.

Zasadniczo oferujemy dwie możliwości:

  1. Rozwiązanie w chmurze: hostujemy program na własnych serwerach
  2. Rozwiązanie lokalne: kontrahent hostuje program na serwerze własnego przedsiębiorstwa

 

Wewnętrzny system zarządzania oknami czasowymi made by PAARI®
Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na rozbudowę oprogramowania titan® semper o moduł zarządzania oknami czasowymi, wówczas zaraz po rejestracji pojazdu nastąpi weryfikacja czasu jego przyjazdu. Aby zapobiec kosztom postoju pojazdów i wykluczyć niepotrzebne przestoje, system reaguje poprzez automatyczną dyspozycję na  zaistniałą sytuację.

Pojazd, który przyjechał za wcześnie zostanie wciągnięty do kolejki w pierwszej wolnej chwili, a jego rzeczywiste okno przytrzymane jako bufor czasowy lub oddane innemu pojazdowi. W przejrzystym interfejsie użytkownika titan® semper oprócz podanego przedziału czasowego ma się wgląd w oznaczenie pojazdu, bądź naczepy, nazwisko kierowcy czy też jego numer. Dane mogą zostać odpowiednio dostosowane. System można bez problemu połączyć z innymi bazami danych jak np. SAP.

Zewnętrzny system zarządzania oknami czasowymi
Jeżeli korzystają już Państwo z innego systemu zarządzania oknami czasowymi, możliwe jest ich połączenie, a dane z nich pozyskane mogą być poddane dalszej obróbce.

http://logistyczny.com/biblioteka/lancuch-dostaw/item/2160-okno-czasowe-zarezerwowane-i-co-dalej

Dalsze informacje