Systemy wywoływania pojazdów Wywołanie przez wyświetlacz

Do wywołania pojazdu, a tym samym sterowania dopływem pojazdów posłużyć może również wyświetlacz wielkoformatowy. Umieszcza się go w miejscu widocznym dla wszystkich kierowców i wyświetla na nim instrukcje dla poszczególnych kierowców (który pojazd, gdzie ma się udać). Identyfikacja procesu odbywa się za pomocą numeru zlecenia, nazwy dostawcy lub ew. określenia przewożonego ładunku.