Systemy wywoływania pojazdów Wywołanie przez pager

Podczas rejestracji pojazdu kierowcy przydziela się skonfigurowany pager. Dzieje się to albo manualnie, albo za pomocą automatycznego terminala do wydawania pagerów. Po zakończonym procesie załadunku pager zostaje oddany i zresetowany. W przypadku wolnej stacji lub rampy, kierowca otrzymuje na pager informację akustyczną i pisemną, gdzie ma się udać. Wysyłane informacje zostają zarchiwizowane w podłączonej do systemu bazie danych i mogą zostać w każdej chwili zweryfikowane.