Systemy wywoływania pojazdów Wywołanie przez komórkę/ SMS

Podczas rejestracji zlecenia na terminalu samoobsługowym pożądane jest, aby kierowca zapisał w systemie swój numer telefonu komórkowego. Posłuży to nie tylko możliwości kontaktu w sytuacjach awaryjnych, ale również do identyfikacji kierowcy na terminalu. Podobnie jak w przypadku pagera, kierowca otrzyma w odpowiednim momencie informację na komórkę, do której stacji za-/ rozładunkowej ma się udać. W razie potrzeby SMS pozwala na przekazanie kierowcy większej ilości informacji, np. na poinformowanie o zachowaniu szczególnej ostrożności.