Logistyka Systemy wywoływania pojazdów

Wywoływanie pojazdów | System prowadzenia przez teren | System szlabanów | Sterowanie dopływem pojazdówg

Sterowanie dopływem pojazdów bardzo często nie odbywa się jeszcze w sposób automatyczny, pomimo iż nadzorowanie i zarządzanie pojawiającymi się na Państwa terenie pojazdami jest istotną częścią tzw. Dock - and Yard Managementu. Jest to o tyle ważne, że dobrze działający system nie tylko skraca czas wykonywania pewnych prac, a tym samym same koszty pracy, ale również ogranicza stres i nieporozumienia, związane z opóźnieniami w transporcie. Dlatego też proponujemy skorzystać z naszego bardzo przejrzystego, intuicyjnego systemu wywoływania pojazdów. Zostanie on skonfigurowany indywidualnie pod Państwa potrzeby. Proszę wybrać z następujących możliwości:

Możliwości sterowania dopływem pojazdów

Podczas rejestracji pojazdu kierowcy przydziela się skonfigurowany pager. Dzieje się to albo manualnie, albo za pomocą automatycznego terminala do wydawania pagerów. Po zakończonym procesie załadunku pager zostaje oddany i zresetowany. W przypadku wolnej stacji lub rampy, kierowca otrzymuje na pager informację akustyczną i pisemną, gdzie ma się udać. Wysyłane informacje zostają zarchiwizowane w podłączonej do systemu bazie danych i mogą zostać w każdej chwili zweryfikowane.

Do wywołania pojazdu, a tym samym sterowania dopływem pojazdów posłużyć może również wyświetlacz wielkoformatowy. Umieszcza się go w miejscu widocznym dla wszystkich kierowców i wyświetla na nim instrukcje dla poszczególnych kierowców (który pojazd, gdzie ma się udać). Identyfikacja procesu odbywa się za pomocą numeru zlecenia, nazwy dostawcy lub ew. określenia przewożonego ładunku.

 

Podczas rejestracji zlecenia na terminalu samoobsługowym pożądane jest, aby kierowca zapisał w systemie swój numer telefonu komórkowego. Posłuży to nie tylko możliwości kontaktu w sytuacjach awaryjnych, ale również do identyfikacji kierowcy na terminalu. Podobnie jak w przypadku pagera, kierowca otrzyma w odpowiednim momencie informację na komórkę, do której stacji za-/ rozładunkowej ma się udać. W razie potrzeby SMS pozwala na przekazanie kierowcy większej ilości informacji, np. na poinformowanie o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Praktycznie każdy z nas posiada smartfon. Najwygodniejszą w tym przypadku metodą wywoływania pojazdów i sterowania ich dopływem jest skorzystanie z naszej doskonałej aplikacji mobilnej PAARI®. Po wprowadzeniu danych dostępu, kierowca może się na niej bezproblemowo zarejestrować. W takim przypadku znika potrzeba wydawania pagera, oraz pojawia się możliwość przekazania nie tylko podstawowych informacji. Ilość i różnorodność danych, które możemy przekazać za pomocą aplikacji mobilnej jest nieograniczona. Kierowca ma możliwość skomunikowania się z nadawcą wiadomości. Aplikacja prowadzi kierowcę krok po kroku przez proces ważenia, a czas poświęcony na ten proces znacznie się skraca. Podobnie jak w terminalach samoobsługowych, interfejs aplikacji może zostać ustawiony na tryb wielojęzyczny (kierowca wybiera swój język).

Dalsze informacje