Logistyka Samoobsługowe systemy rejestracji

Szkolenie BHP | Filmy szkoleniowe | Automatyczna rejestracja | Systemy kioskowe | Terminal samoobsługowy | Terminal dotykowy

W zależności od tego, czy rejestracja ma się odbyć w pełni automatycznie, manualnie, czy też w sposób łączący te dwie możliwości, istnieje szereg opcji konfiguracji naszego systemu.

Automatyczna rejestracja na multilingualnym kiosku/ terminalu samoobsługowym, umożliwia zagranicznym dostawcom poruszanie się po systemie w swoim ojczystym języku. Minimalizuje to ryzyko podania niewłaściwych danych i eliminuje tradycyjne dopytywanie wśród personelu zakładowego. Język użytkownika może zostać zmieniony w każdej chwili procesu logowania, czy załadunku.

Podczas rejestracji zaczytane zostają wcześniej przydzielone kodom, kartom RFID lub danym biometrycznym dane i zweryfikowane pod kątem zlecenia. Wszystkie nieupoważnione osoby zostają automatycznie wykluczone i niedopuszczone do wjazdu na teren zakładu.  

Terminal meldunkowy może oczywiście, podobnie jak parkomat, zostać wyposażony w funkcję pierwszej rejestracji na miejscu i wydania pozwolenia na wejście.

Po udanej weryfikacji, kierowca zostaje przekierowany zgodnie z oknem czasowym i zleceniem, do odpowiedniej rampy załadunkowej lub miejsce parkingowe. 

Czas rejestracji zostaje odnotowany przez system, dzięki czemu można dokładnie prześledzić proces poruszania się obcego/ własnego pojazdu po terenie zakładu. 

Terminal meldunkowy może zostać ponadto z powodzeniem wykorzystany do przeprowadzenia szkolenia z zasad bezpieczeństwa panujących na terenie zakładu oraz sprawdzenia, czy kierowca uzyskał już wszelkie niezbędne instrukcje.  

Na życzenie PAARI® wyposaży Państwa terminal w odpowiednie oprogramowanie, tak, aby byli Państwo zabezpieczeni na każdą ewentualność. 

Dalsze informacje