Logistyka Nadzór masy

Kontrola towaru na wejściu | Kontrola przeciążeń | Załadunek | Waga samochodowa | Waga do pojazdów ponadnormatywnych

Kontrola przeciążeń ważna jest nie tylko podczas przyjmowania towarów, ale przede wszystkim podczas wypuszczania samochodów ciężarowych z terenu zakładu. Wagi PAARI® pozwolą na zidentyfikowanie w porę ładunku, który przekracza dopuszczalne normy i wdrożenie czynności mające na celu jego wyeliminowanie.

Podczas ważenia pojazdów szczególna uwagę poświęca się kontroli obciążeń maksymalnych dla danego typu pojazdu. Przeładowanie może być nie tylko niebezpieczne, ale prowadzi również do błędnych obliczeń. Również na tę okoliczność, PAARI® przygotowało swoje rozwiązanie.

I tak, np. z pomocą połączenia nielegalizowanej, dynamicznej wagi osiowej z legalizowaną wagą do pojazdów ponadnormatywnych do 250t, sterowanego z pomocą sygnalizacji świetlnej, otrzymujemy dokładne połączenie obu wartości, a co za tym idzie solidne podstawy do właściwych rozliczeń.

Dalsze informacje