Logistyka Dokumentacja zabezpieczenia pojazdu

Dokumentacja zabezpieczenia ładunku | Dokumentacja fotograficzna

Dzięki swoim najnowszym technologiom PAARI® wspiera przedsiębiorstwa w odpowiednim udokumentowaniu zabezpieczenia ładunku na czas transportu.

Każdy kto ma do czynienia z koniecznością właściwego zabezpieczenia transportu, wie doskonale, z iloma procedurami i jaką dokumentacją się to wiąże. Cała procedura musi zostać przeprowadzona niezwykle dokładnie, gdyż w przypadkach spornych, daje nam to możliwość wykazania się dopełnieniem wszelkich procedur i uniknięcia ewentualnych kar. Dokumentacja powinna wykazać, gdzie dokładnie znajdował się dany towar i jak został zabezpieczony.

Czy to cyfrowa lista sprawdzająca (Checklist), czy też dokumentacja z monitoringu -  PAARI® oferuje zarówno osprzęt jak i oprogramowanie dbające o poprawność i kompletność Państwa dokumentacji dot. zabezpieczenia ładunku.

 

>>> TUTAJ znajdziesz więcej informacji na ten temat

 

Dalsze informacje