Automatyzacja Nadzorowanie produkcji

Urządzenia rozlewnicze | Technika mieszania | Rozlewanie | Nadzór produkcji

Urządzenia rozlewnicze wymagają precyzyjnej techniki mieszania - również i tu PAARI® proponuje swoje rozwiązania.

Nasz system śledzenia surowców i produktów (Tracking and Tracing), umożliwi Państwu kontrolę produkcji na każdym jej etapie. Systemy PAARI® pozwolą przygotować wszelkiego rodzaju statystyki produkcyjne i stanu zasobów, pomagając przy tym w optymalizacji planowania i przygotowania produkcji. Które komponenty trzeba jeszcze dostarczyć? Od kiedy możliwe jest ich dostarczenie? Jak mogę najlepiej wykorzystać czas przestoju, wprowadzając inne kroki produkcyjne.

Do naszego oprogramowania wagowego można wprowadzić i zarchiwizować wszystkie dane jakościowe. Dzięki zintegrowanemu protokołowi błędów, o wszelkich odstępstwach dowiadujemy się na bieżąco, a poprzez system archiwizacji można na bieżąco poinformować zainteresowane osoby, aby te mogły szybko zareagować. W zależności od wielkości Państwa zakładu, polecamy Państwu zastosowanie terminala samoobsługowego lub zdalnego, które wizualizują przebieg procesów lub działają tylko za pomocą wyświetlanego tekstu.

Nasze produkty znajdują zastosowanie również w przypadku dozowania produktu bezpośrednio na samochód ciężarowy. Zintegrujemy wagę w system napełniający na terenie zakładu lub zainstalujemy odpowiednią wagę do ponownej kontroli masy już w miejscu załadunku.

A może chcieliby Państwo w swoim pojeździe do transportu pelletu drzewnego móc o dowolnej porze i w każdym miejscu sprawdzić aktualną masę przewożonego produktu? W takim przypadku PAARI® wyposaży Państwa pojazd w odpowiedni system ważenie tzw. on board/ na pokładzie.

Dalsze informacje