Prasa Informacje prasowe
10.10.2017

ThyssenKrupp Steel Europe usprawnia obsługę załadunków oraz eliminuje korki na bramie wjazdowej, dzięki terminalom samoobsługowym i wagom samochodowym firmy PAARI®

Skrócony czas oczekiwania na wjazd i wyeliminowane korki: ThyssenKrupp automatyzuje odprawę samochodów ciężarowych w swojej fabryce w Duisburgu.

Dzięki kompleksowej przebudowie bram oraz rozległej automatyzacji procesów rejestracji i odprawy samochodów ciężarowych, długi okres oczekiwania na wjazd oraz uciążliwe korki przed bramą fabryki 6 i 7 w zakładzie ThyssenKrupp na północy Duisburga, wkrótce będą należeć do przeszłości.

Na zachodzie Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, znajduje się huta należąca do firmy ThyssenKrupp Steel Europe, jednego z największych na świecie producentów stali. Na teren huty przyjeżdża codziennie ok. 1500 ciężarówek. Pomimo tego, że liczba ta od  lat sukcesywnie wzrastała, technologia stosowana do rejestracji wjazdu i wyjazdy nie zmieniała się od lat osiemdziesiątych.  Wszelkie ruchy na bramie  były rejestrowane przez wyznaczonych pracowników ręcznie. Powodowało to tworzenie się korków oraz kolejek, a długi i niesprecyzowany czas oczekiwania na wjazd, stanowił dużą uciążliwości dla spedytorów i kierowców.

Z początkiem 2016 r. rozpoczęto częściową przebudowę bram 6 i 7.  Technologia została zmodernizowana, a procedury obsługi zoptymalizowane i w znacznym stopniu zautomatyzowane. Grupa PAARI® dostarczyła na teren huty 7 wag samochodowych, wszystkie wykonane w niestandardowych wymiarach oraz zainstalowała i zintegrowała 19 samoobsługowych terminali logistycznych.

Z uwagi na specyfikę zakładu, wszystkie dostarczone przez PAARI® wagi i urządzenia, wraz z oprogramowaniem, zostały zainstalowane i zintegrowane w sposób nie zagrażający płynności funkcjonowania huty.  Zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy, terminale zostały wyposażone w szczególnie duże ekrany dotykowe. Dzięki zastosowanym technologiom, pojazdy  mogą być odprawiane w sposób płynny, szybki, bez angażowania dodatkowego  personelu i to w trybie 24/7.

Kontrola wjazdu, szkolenia z zasad BHP, sterowanie załadunkiem oraz wydawanie dokumentacji – wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prowadzenie użytkownika na terminalach zostało zaprogramowane indywidualnie pod kątem potrzeb Zleceniodawcy i może odbyć się w wybranym przez użytkownika języku. Dzięki możliwości obsługi terminala z poziomu kabiny kierowcy, cały proces rejestracji odbywa się jeszcze szybciej i wygodniej.

Aby odprawa odbywała się bez przestojów i spiętrzeń, dysponenci rezerwują w systemie do awizacji stosowne okno czasowe.  Każdy kierowca, po przyjeździe rejestruje się na jednym z terminali wjazdowych, a każdy pojazd zostaje zważony.  Również ten proces nie wymaga obecności pracownika zakładu.

Wszystkie dane z rejestracji i pomiarów masy zostają automatycznie przesłane do systemu informatycznego firmy ThyssenKrupp. Pozwala to ludziom z obszaru załadunku i magazynu, na szybkie reagowanie i właściwe przygotowanie się do kolejnych działań. Załadunek odbywa się szybko i bez zwłoki. Podczas opuszczania terenu zakładu, następuje kolejne ważenie pojazdu, a kierowca wyrejestrowaniu się na terminalu samoobsługowym, może opuścić teren huty.

 

Dodatkowe informacje: „Czas na zmiany - modernizacja bram wjazdowych zakładu w Duisburgu” (https://www.thyssenkrupp-steel.com/de/unternehmen/standorte/gate-4/)

30.05.2017

Elektroniczna dokumentacja potwierdzająca sposób zabezpieczenia ładunku na czas transportu

Tablet lub smartfon wraz z odpowiednim oprogramowaniem, pozwalają na szybkie i bezpieczne udokumentowanie zabezpieczenia towaru na czas przewozu.

Brak odpowiedniej dokumentacji wskazującej na właściwe zabezpieczenie towaru podczas jego przewożenia, może być w razie wypadku, przyczyną sporych kłopotów, a w skrajnych przypadkach, gdzie źle zabezpieczony ładunek doprowadzi do śmierci innych uczestników ruchu, sprawy mogą przybrać dramatyczny obrót.  

Pomimo, iż same czynności załadunkowe, jeżeli umowa transportowa nie stanowi inaczej, należą do zadań nadawcy lub odbiorcy, to przewoźnik, jako strona, która dysponuje sprzętem przeznaczonym do dokonania prawidłowego zabezpieczenia ładunku oraz wiedzą, co do tego jak tego dokonać,  powinien współuczestniczyć w prawidłowym rozmieszczeniu towaru na czas przejazdu.

Stosowne udokumentowanie tych procesów to sprawa priorytetowa, co najbardziej pokazują sytuacje skrajne, np. kiedy dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń. Należy bowiem wówczas wykazać, że zadbano o właściwe zabezpieczenie towaru, zastosowano odpowiednie do ładunku środki zabezpieczające, a pojazd opuścił zakład w należytym stanie.

Narzędziem wspierającym proces odprawiania pojazdu, może być elektroniczna lista kontrolna, którą osoba odpowiedzialna za daną czynność, posiada na swoim smartfonie lub tablecie. Lista ta wchodzi w skład systemu tzw. Yard Managementu oferowanego przez firmę PAARI®.

System ten zakłada m.in. zastosowanie Terminale samoobsługowe służących identyfikacji i samodzielnej rejestracji kierowców podczas wjazdu na teren zakładu oraz w trakcie jego opuszczania.  Podczas rejestracji, kierowca może zostać przeszkolony z zasad bezpieczeństwa panujących na terenie zakładu, jak również otrzymać wskazówki odnośnie zabezpieczenia stosownego do rodzaju przewożonego ładunku. Wszystkie to informacje kierowca otrzymuje w wybranym przez siebie języku.   

Po dokonaniu załadunku oraz jego zabezpieczeniu, musi nastąpić kontrola wykonanych czynności. W zadaniu tym pomaga wcześniej zdefiniowana lista sprawdzająca, wypełniana w formie elektronicznej na smartfonie lub tablecie. Osoba odpowiedzialna sprawdza, czy dla danego pojazdu i ładunku zastosowano wszystkie niezbędne środki zabezpieczające. Dodatkowo może ona wykonać zdjęcie ładunku i zapisać je bezpośrednio w systemie, wraz ze wspomnianą check-listą. Pozwala to na usystematyzowanie procesów weryfikacyjnych oraz posiadanie wszystkich niezbędnych danych w jednym pliku.  

Wsparcie procesów załadunku poprzez oprogramowanie firmy PAARI®, może okazać się szczególnie pomocne w przypadku transportowania materiałów niebezpiecznych, gdzie trzeba zadbać o wiele dodatkowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, jak choćby ilość gaśnic, czy posiadanie ubrań ochronnych. Elektroniczna lista kontrolna staje się w takich sytuacjach nieocenioną pomocą. 

Wszystkie pytania, na które musi odpowiedzieć kierowca, zostają wcześniej zdefiniowane tak, aby żadne kwestie bezpieczeństwa nie pozostały otwarte lub niezweryfikowane.

Moduł służący weryfikacji sposobu zabezpieczenia ładunku, to tylko jedna z wielu funkcji, które oferuje oprogramowanie titan® w ramach swoich rozwiązań dla Yard Management.

Wielofunkcyjne terminale oraz oprogramowanie PAARI®, dbają o to, aby pojazdy znalazły się o określonej porze w odpowiednim miejscu i nie wyjeżdżały w trasę przeładowane, a kierowca został odpowiednio skontrolowany, poinstruowany  oraz posiadał i/lub otrzymał stosowaną dokumentację.

01.10.2016

Kierowanie kierowcą - artykuł w magazynie Top Logistyk

Na rynku istnieją firmy, którym dla odprawienia określonej ilości samochodów wystarczy wydrukowanie listy oczekiwanych pojazdów i przekazanie jej w celu późniejszej weryfikacji portierowi lub ochronie. Może być to rozwiązanie szczególnie praktyczne w przedsiębiorstwach o niższym natężeniu ruchu lub takich, gdzie dane nie muszą być na bieżąco przesyłane do dalszej analizy. Dla zakładów, które odprawiają każdego dnia znaczną ilość pojazdów, a podczas ich odprawiania wymagana jest elastyczność i możliwość szybkiego reagowania, niezbędne mogą okazać się inne rozwiązania. Wsparciem już na etapie planowania transportu jest możliwość rezerwacji okien czasowych, dzięki czemu ruch pojazdów w ciągu dnia odbywa się w sposób płynny, bez zbędnych korków i zatorów na wjeździe.
Informacja o zarezerwowanym oknie czasowym przekazywana jest interfejsem bezpośrednio do programu zarządzającego logistyką na placu manewrowym zakładu (np. do programu titan® libra). Dzięki informacji o przydzielonym oknie czasowym, możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się kierowcy na terminalu samoobsługowym, tuż po przyjeździe do zakładu. Jeżeli system potwierdzi zgodność wszystkich danych, kierowcy zostaje przydzielony pager, z którym udaje się na miejsce oczekiwania na wjazd.

Po wywołaniu go za pomocą pagera, kierowca ma dwie możliwości. Albo wjeżdża na teren zakładu z pagerem, co umożliwia dalszą bezpośrednią komunikację z kierowcą i wydawanie kolejnych dyspozycji, albo przy wjeździe oddaje pager, otrzymując w zamian tzw. kartę chipową, która stanie się dla niego przepustką do dalszych etapów. Dostęp na teren zakładu osób nieupoważnionych zostaje w ten sposób wyeliminowany.

Podczas wjazdu kierowca musi jedynie przytrzymać kartę identyfikacyjną przez czytnikiem, co spowoduje otwarcie szlabanu. Terminal samoobsługowy może zostać zaprogramowany tak, aby podczas rejestracji wydrukował mapkę z wyznaczoną trasą dojazdu do rampy. Z nią lub bez, kierowca udaje się do właściwej rampy. Również na tym etapie wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany, tak aby dyspozytorzy i osoby zainteresowane otrzymywały informacje o zdarzeniach w czasie rzeczywistym.

Co potrafi RFID?

Zastosowanie technologii RFID, czyli techniki wykorzystującej fale radiowe m.in. do przesyłania danych, w połączeniu ze sprawnie działającym systemem Yard Managementu, daje znakomite możliwości sterowania i kontroli ruchu pojazdów. Dzieje się to przy zastosowaniu kart dostępu, pagera ze zintegrowanym RFID lub innego medium, będącym nośnikiem danych.

Możliwości te stają się szczególnie przydatne w przypadku dużej floty samochodów. Jeżeli wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w transponder RFID, wówczas w połączeniu z odpowiednią techniką antenową i inteligentnym oprogramowaniem jesteśmy w stanie bezbłędnie prześledzić ruch pojazdów wyjeżdzających i wjeżdżających z terenu zakładu.

Pager z RFID

Podczas stosowania przez kierowców lub personel pagerów, technologia RFID wydaje się być niezbędna. Transponder zostaje wbudowany w pager. Dopiero dzięki temu, zarówno w przypadku ręcznego, jak i automatycznego wydawania pagerów, możliwe staje się jego przyporządkowanie konkretnemu zleceniu i kierowcy. Błędne wywołania kierowcy zostają tym samym wykluczone. Poprzez identyfikację RFID kierowca może zgłaszać się na kolejnych punktach meldunkowych (wjazd, załadunek, punkt kontrolny, wyjazd). Oprogramowanie analizuje co do sekundy czas, który kierowca potrzebuje na pokonanie poszczególnych etapów i przedstawia w sposób transparentny, gdzie czynność trwa zbyt długo, jaki jest średni czas załadunku lub postoju, wyłapując przy tym wszelkie niepotrzebne przestoje.

Identyfikacja kartą RFID na mniejszą skalę

Technologię RFID można z powodzeniem zastosować w Yard Managemencie również w mniejszym wymiarze, np. kiedy kierowca podczas rejestracji na terminalu samoobsługowym otrzymuje chip w postaci karty plastikowej lub papierowej. Za pomocą karty następuje jego identyfikacja, wpuszczenie na teren zakładu i rejestracja na kolejnych stacjach postojowych. Wprowadza to porządek i przejrzystość na placu oraz pozwala na monitoring zdarzeń. Każdy kolejny krok bazuje na poprzednim. Bez zatwierdzenia chociażby jednego z nich nie można opuścić zakładu.

Rejestracja za pomocą kraty RFID ma jeszcze jeden wielki atut: kierowca nie musi znać języka danego kraju, aby bezbłędnie wprowadzić zlecenia. Informacje system wczytuje w sposób automatyczny po zeskanowaniu karty.

W przypadku pagera, sposób jego zwrotu może zostać rozwiązany w sposób optymalny dla platformy. Może to nastąpić w sposób zautomatyzowany z zastosowaniem automatu do pagerów, wówczas nie trzeba angażować dodatkowego personelu lub tradycyjny, oddając go np. w portierni lub obsłudze podczas wymiany na kartę chipową. Taka automatyzacja ma również zagwarantować, że kierowca nie zabierze omyłkowo pagera ze sobą, a na nasz teren nie przedostaną się pojazdy nieuprawnione.
 
01.09.2016

Rozwiązania PAARI® dla rolnictwa - reklama w miesięczniku Rolniczy Przegląd Techniczny

Reklama graficzna w 9 numerze czasopisma Rolniczy Przegląd Techniczny obrazuje zakres produktów i rozwiązań, jakie PAARI® ma do zaoferowania branży rolniczej.

Jako doświadczony dostawca gwarantujemy, że zaoferowane przez nas rozwiązanie będzie optymalnie dopasowane do danych warunków pracy. Jednocześnie zapewniamy prostą obsługę, dużą dostępność systemu i uwzględnienie specjalnych wymagań Klienta. Oferowany przez nas bogaty asortyment systemów ważących obejmujących wagi i układy elektroniczne, pozwala spełnić wszelkie życzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy zamontować wagę na pochyłości, przedłużyć istniejącą wagę lub ją przebudować. Ponadto w naszym portfolio Klient znajdzie cały szereg wag przeznaczonych przede wszystkim dla rolnictwa: wagi workujące, przelotowe, do ważenia zwierząt, i inne.

31.08.2016

Okno czasowe zarezerwowane. I co dalej? - artykuł w magazynie Top Logistyk

Okno czasowe zarezerwowane. I co dalej?

Na rynku istnieją firmy, które w celu weryfikacji przyjeżdzających samochodów przekazują portierowi wydrukowaną listę spodziewanych pojazdów. O ile rozwiązanie takie może sprawdzić się w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, o tyle w firmach, gdzie odprawianych i przyjmowanych jest dziennie dużo więcej pojazdów, niezbędne mogą okazać się rozwiązania usprawniające procesy z zakresu logistyki zakładowej.
Przykładowe rozwiązanie może wyglądać następująco:

Informacja o zarezerwowanym oknie czasowym (w dowolnym systemie, np. titan® semper Zarządzanie Oknami Czasowymi), przekazana zostaje bezpośrednio do programu titan® libra Logistyka systemu Dock and Yard Management (DYMS). Wszelkie zmiany i modyfikacje w grafiku są również do niego wprowadzane, a strony automatycznie o nich poinformowane, aby mogły jeszcze odpowiednio zareagować.
 
Dzięki danym, zgromadzonym wcześniej w systemie, kierowca pojazdu, po przyjeździe, może dokonać samodzielnej rejestracji za pośrednictwem terminala samoobsługowego, podając w tym celu numer rezerwacji, numer zlecenia lub ładunku.

Jeżeli terminal wyposażony został w czytnik kodów kreskowych lub kodów QR, wystarczy, aby kierowca zeskanował taki kod, a system sam wczyta zapisane pod nim dane. Czas rejestracji zostaje przez to znacznie skrócony, a ryzyko błędnego wpisu wyeliminowane. Wyświetlone na ekranie dane muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez kierowcę, a jeżeli uległy one w międzyczasie zmianie, mogą zostać przez niego dostosowane.

Terminal samoobsługowy, oprócz rejestracji kierowcy, może posłużyć do wykonania jeszcze wielu innych zadań. Za jego pomocą kierowca może np. otrzymać mapkę zakładu z wyznaczoną dla niego trasą przejazdu, wprowadzić do systemu dane dotyczące zabezpieczeń ładunku, takich jak pasów czy mat antypoślizgowych, jak również przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa panujących na terenie firmy. Dzięki padowi na podpisy, kierowca ma możliwość zatwierdzenia faktu zapoznania się z tymi przepisami, tym samym nie musi wypełniać już innych formularzy. W celu monitorowania trasy przejazdu i poszczególnych etapów załadunku, kierowcę można wyposażyć w odpowiedni nośnik typu pager, kupon z kodem kreskowym czy kartę RFID.
Po potwierdzeniu swojej obecności, np. na rampie lub bramie (przy zastosowaniu wybranego nośnika), kierowca zostaje automatycznie zidentyfikowany, a proces jego przemieszczania zarejestrowany.
 
W czasie rzeczywistym uzyskujemy wówczas informację, które z pojazdów znajdują się jeszcze przed załadunkiem, które przemieszczają się po terenie zakładu, a które zostały już odprawione.

System umożliwia ponadto wprowadzenie limitów czasowych na wykonanie poszczególnych czynności, a w przypadku ich przekroczenia, wysyła dyspozytorowi odpowiednią informację, umożliwiając tym samym weryfikację i ewentualną interwencję.

Funkcją systemu, bardzo lubianą i docenianą przez kierowców, jest jego wielojęzyczność. Kierowca, meldując się u zleceniodawcy, wybiera na samym początku język, w jakim chciałby dokonać rejestracji. Wyklucza to sytuację, kiedy portier lub ochrona są konfrontowani z nieznanymi sobie językami i nie potrafią odpowiednio zarejestrować i pokierować kierowcę z innego kraju. W zależności od zapotrzebowania, na ekranie terminala wyświetlić można od 2 do 12 flag wyboru języka obsługi.

System zarządzania oknami czasowymi porównuje automatycznie logowanie z oknem czasowym przypisanym danemu pojazdowi. Jeżeli po porównaniu godziny przyjazdu z oknem czasowym oraz dostępnością rampy wszystko się zgadza, system wpuszcza pojazd na teren zakładu. Jeżeli natomiast wjazd pojazdu nie jest w danym momencie możliwy, kierowca musi zostać wezwany w późniejszym terminie.

Do jego wezwania posłużyć może szereg narzędzi. Jednym z nich jest wyświetlacz wielkoformatowy. Jego zaletą jest stosunkowo niewielki koszt oraz wysoka bezawaryjność, w porównaniu do systemu pagerów, nie jest on jednak zbyt elastyczny w zastosowaniu. Aby system zadziałał, musi być zagwarantowana dobra widoczność, a pojazdy powinny być skierowane w tę samą stronę. Alternatywą mogą być pagery, które dla odmiany dają użytkownikom znacznie większą swobodę. Przy zastosowaniu pagerów, konieczne jest natomiast dopilnowanie, aby kierowcy nie zabierali ich ze sobą opuszczając zakład, ale to zadanie może wziąć na siebie odpowiedni system.

Wymienione narzędzia służą dyspozytorowi do uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o ilości pojazdów: tych oczekiwanych, tych, które przeszły już rejestrację i czekają na wjazd, tych poruszających się już po terenie zakładu oraz o tych, które opuściły firmę. Dyspozytor, posiadając taką wiedzę, może swobodnie zainterweniować w razie wystąpienia jakichś nieprzewidzianych sytuacji.

Funkcja administratora służy ponadto wprowadzeniu limitów dla ilości pojazdów mogących poruszać się w danym momencie w wyznaczonej strefie zakładu. Również kierowcom mogą zostać wyznaczone granice czasowe na wykonanie pewnych czynności. Po przekroczeniu limitu system automatycznie informuje o tym zdefiniowane wcześniej osoby. Dzięki temu można wykluczyć przestoje spowodowane opieszałością kierowców lub usterkami technicznymi.

Poszczególne rozwiązania, wraz z zarządzaniem oknami czasowymi, tworzą system sterowania ruchem, który gwarantuje właściwy przepływ i przepustowość pojazdów w obrębie przedsiębiorstwa, skuteczną komunikację z kierowcą oraz sprawny załadunek. Kompleksowe rozwiązanie pozwala wyeliminować spiętrzenia w harmonogramie, odciążając przy tym personel i generując moce produkcyjne do dalszego wzrostu.
 
Więcej informacji na temat rezerwacji okien czasowych oraz automatyzacji wjazdu i wyjazdu znajdą Państwo na www.paari.pl
 
 
17.08.2016

Pilot do obsługi wagi - opis w miesięczniku Rolniczy Przegląd Techniczny

Zdalne sterowanie wagą, oferowane od niedawna w Polsce przez PAARI®, zostało bliżej opisane na łamach miesięcznika Rolniczy Przegląd Techniczny:

Firma Paari oferująca wagi przemysłowe m.in. samochodowe, osiowe, taśmowe, elektronikę wagową oraz oprogramowanie do obsługi systemów wagowych wprowadziła na nasz rynek rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie wagą.
 
Pozwala ono dokonać pomiaru bez konieczności wychodzenia kierowcy z kabiny. Proces ważenia zostaje zainicjowany poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie WFB 100. Za pośrednictwem oprogramowania poszczególnym klawiszom przypisane zastają konkretne dane. Ponadto nadajnik, w który wyposażony jest pojazd, zostaje indywidualnie zaprogramowany, dzięki czemu zbliżający się do wagi pojazd zostaje natychmiast zidentyfikowany, a pokwitowanie wydrukowane automatycznie.
 
Wyniki pomiaru przekazywane są do komputera PC i nie ma konieczności ręcznego wprowadzania jakichkolwiek danych. WFB 100 jest systemem bardzo elastycznym i może zostać wdrożony praktycznie w przypadku każdej wagi: samochodowej, osiowej, czy kolejowej. Można w niego doposażyć zarówno wagi nowe, jak i już istniejące. W rolnictwie rozwiązanie to będzie zapewne przydatne zwłaszcza podczas żniw.
 
System zdalnego sterowania wagą można połączyć z innymi urządzeniami peryferyjnymi np. sygnalizacją świetlną, czy systemem otwierania drzwi.
10.07.2016

Rozwiązanie wagowe PAARI® artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

Kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa

Systemy wagowe PAARI® pomagają w otrzymaniu miarodajnych i rzetelnych danych o obrocie towaru i plonów. Za ich pomocą dokumentujemy wszelkie dostawy i sprzedawane ilości, jak również dowiadujemy się jaki dochód generuje konkretny użytek.

Niezawodna konstrukcja

Wagi PAARI® zbudowane są w całości ze zbrojonego betonu. Taka konstrukcja ma tę dużą przewagę nad wagami w ramie stalowej, że nie ma tu możliwości pojawienia się rdzy na elementach stalowych oraz powstania szczelin pomiędzy stalą, a betonem, gdzie mogłaby się dostać woda. Doskonałym dopełnieniem wag PAARI® jest nasza wszechstronna elektronika wagowa, terminale samoobsługowe, jak również autorskie oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne – wszystko w celu szybkiego i wygodnego ważenia.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Podczas żniw, szczególnie istotne jest szybkie i efektywne zabezpieczenie plonów w swoim magazynie lub u sprzedawcy. W przypadku wynajmowania sprzętu, każdy dodatkowy dzień korzystania z kombajnu lub innej maszyny, oznacza dodatkowe koszty. W porze deszczowej plony musza zostać jak najszybciej odtransportowane, aby zapobiec powstaniu pleśni. W takim przypadku, czas jest na wagę złota. Wystarczy policzyć jakie oszczędności można uzyskać, jeżeli w ciągu jednego dnia wykonamy o dwa lub trzy transporty więcej niż dotychczas. A można tego dokonać, stosując rozwiązania PAARI®, dzięki którym ważenie, zamiast 5-10 minut, zajmie już tylko niespełna minutę, a każdy wynik pomiaru rejestrowany jest od razu w systemie.

Wagi PAARI® to przemyślana, sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość, długa żywotność i innowacyjne systemy na najwyższym poziomie.

26.06.2016

Rozwiązanie wagowe PAARI® artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

PAARI® usprawnia proces ważenia

Wagi samochodowe i wagi osiowe firmy PAARI® służą do pomiaru masy pojazdów oraz transportowanych nimi towarów lub plonów. Obsługa wagi odbywa się w sposób szybki i intuicyjny, tak, aby nawet osoby które na co dzień nie mają styczności z wagą, poradziły sobie bez trudu z przeprowadzeniem ważenia. Istotne jest, aby wyniki pomiaru przedstawione zostały w przejrzysty sposób, np. w formie tabeli Excell i mogły zostać na jej podstawie przeanalizowane.

Zdalne sterowanie umożliwia przeprowadzenie ważenia w sposób w pełni automatyczny. Proces zostaje zainicjowany poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie, a kierowca nie traci czasu na wychodzenie z szoferki. Wyniki pomiaru są automatycznie przekazywane do komputera PC i żadne dane nie muszą być wprowadzane do systemu ręcznie.

Nadajnik, w który wyposażony jest pojazd, zostaje indywidualnie zaprogramowany, dzięki czemu zbliżający się pojazd zostaje natychmiast zidentyfikowany, a pokwitowanie wydrukowane automatycznie. 

Wysokiej jakości komponenty i nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji wag, gwarantują najwyższą jakość i długą żywotność produktów PAARI®.

12.06.2016

Rozwiązanie wagowe PAARI® artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

Rozwiązania wagowe PAARI® - wagi osiowe

Wagi osiowe (ALW)  służą szybkiemu określaniu masy pojazdu, w przypadku kiedy wynik nie ma być podstawą rozliczeń handlowych. Waga osiowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem np. w celu kontroli ilości plonów podczas żniw lub przy rozdzielaniu masy nawozu. Doskonale nadaje się również do wewnętrznych rozliczeń w firmie.

Konstrukcja naszej wagi została opracowana specjalnie z myślą o jej jak najniższej masie oraz łatwym montażu. Dzięki czemu fundament pod wagę może zostać wykonany przez Zamawiającego, a sama waga również przez niego osadzona. Podczas produkcji nasze wagi zostają wstępnie wyjustowane, dlatego po montażu, pozostaje już tylko wprowadzenie współczynnika dla ważenia dynamicznego, który zależy od stanu dróg dojazdowych.

Komponenty wagi, takie jak tensometry czy elektronika, dostarczane są w wersji legalizowanej, a pomiar nacisku wykonywany jest podczas przejazdu pojazdu przez wagę.  Więcej informacji na temat zastosowania naszej wagi osiowej uzyskają Państwo oglądając film pt. „PAARI® Ważenie bez zatrzymywania”, w serwisie YouTube.

Przy dużo mniejszych nakładach finansowych, właściciel wagi otrzymuje nowoczesne i dobre rozwiązanie do pomiaru nacisku poszczególnych osi pojazdu oraz do określania jego masy całkowitej.

29.05.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

Oprócz wagi najazdowej typu 551, PAARI® oferuje również wagę modułową SFW 600.

Waga typu 600 składa się z trzech połączonych ze sobą modułów.  Każdy pomost zewnętrzny posadowiony jest na 4 czujnikach tensometrycznych, a platforma środkowa połączona jest z modułami zewnętrznymi.  Długość każdego pomostu wynosi 6 metrów.  Konstrukcja wagi SFW 600 powstała z myślą o stworzeniu rozwiązania o jak najniższej masie, co znacznie obniżyło koszty jej transportu. Dzięki modułowej budowie, zarówno pomosty, jak i tensometry mają stały dostęp do powietrza, co bardzo  zmniejsza ryzyko korozji wszelkich komponentów metalowych.  Podobnie jak w wagach innego typu, również i w tym przypadku, PAARI® stosuje domieszki napowietrzające, które zwiększają odporność betonu na mróz i substancje żrące. Statyka wagi obliczona została wg. DIN 8119, a antypoślizgowa nawierzchnia gwarantuje stabilny wjazd i zjazd z wagi, niezależnie od warunków pogodowych. Czujniki wagowe dostępne są z górnej części pomostu, dzięki czemu, podczas ich wymiany nie ma potrzeby zagwarantowania dojścia z bocznej strony wagi.

Zarówno konstrukcja jak i zastosowane materiały, czynią z wagi typu SFW 600 rozwiązanie niezwykle wytrzymałe i niezawodne.

15.05.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

O tym jakie typy wagi najazdowej oferuje PAARI®, informujemy w majowym, 20 numerze tygodnika. 

PAARI® oferuje dwa rodzaje wag najazdowych: SFW 551 i SFW 600

Waga typu 551 składa się z dwóch pomostów, z których każdy posadowiony jest na 4 czujnikach. Dzięki temu rozmieszczeniu, każdy z czujników obciążony jest w jednakowym stopniu.  Wyklucza to sytuację, w której już sama konstrukcja wagi wpływa na nierówne obciążenie czujników, a jak wiadomo pojawienie się na wadze pojazdu zwiększa dodatkowo ten nierównomierny nacisk. Ciągły, nierówny nacisk na czujniki może przyczynić się do ich szybszego zużycia. Nasza waga SFW 551 gwarantuje optymalny, równomiernie rozłożony nacisk na czujniki, a wraz z tym zawsze poprawny wynik pomiaru.  Do produkcji pomostów stosujemy beton o bardzo wysokiej jakości C45/55, oraz domieszki napowietrzające, które zwiększają odporności betonu na działanie mrozu lub środków odladzających.

Zarówno zastosowane materiału, jak i sprowadzona  konstrukcja oraz nasze wieloletnie doświadczenie, gwarantuję wysoką jakość oraz długą żywotność naszych wag. 

01.05.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze wagi samochodowej należy zwrócić szczególną uwagę na jej konstrukcję i sposób wykonania. O szerokim wyborze pomostów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz ich cechach konstrukcyjnych, które sprawiają, że wagi PAARI® są niezwykle wytrzymałe i niezawodne, informujemy w 18 numerze tygodnika Poradnik Rolniczy.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze wagi samochodowej należy zwrócić szczególną uwagę na jej konstrukcję i sposób wykonania. PAARI® oferuje szeroki wybór betonowych pomostów wagowych. Dzięki temu, każdy użytkownik wagi może wybrać konstrukcję odpowiednią do swoich potrzeb. Elementem wspólnym dla wszystkich pomostów jest odporna, antypoślizgowa powierzchnia, która nie pozwala, aby podczas deszczu, czy lekkiego szronu, pojazd wpadł w poślizg lub też zsunął się. Powierzchnię taką uzyskuje się w wyniku potraktowania jej odpowiednią matrycą, podczas ostatniej fazy prefabrykacji. W odpowiedzi na specyficzne potrzeby  branży rolnej, PAARI® już wiele lat temu wprowadziło do swojej oferty również wagi o szerokości 3,5 m.  Większe wymiary oznaczają  co prawda nieco wyższą cenę produktu, jednakże gwarantują, iż każdy pojazd, niezależnie od szerokości, zostanie zważony i odpowiednio rozliczony.  Ważnym aspektem w przypadku wag PAARI®, jest możliwość obniżenia kosztów instalacji wagi, poprzez  wykonanie pewnych prostych prac budowlanych we własnym zakresie. Dotyczy to fundamentów i ramp najazdowych, które ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję, zamawiający może wykonać samodzielnie, w oparciu o dostarczone przez nas rysunki techniczne. Z opcji  takiej korzysta blisko połowa wszystkich odbiorców naszych wag najazdowych.

17.04.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

Publikacja w 16 numerze tygodnika Poradnik Rolniczy, przekonuje, iż zadaniem wagi samochodowej jest dziś dużo więcej niż tylko ważenie i drukowanie pokwitowań. Równie istotnym ogniwem w procesie rozliczeń i kontroli wyników jest właściwe oprogramowanie wagowe.

Zadaniem wagi samochodowej jest dziś dużo więcej niż tylko ważenie i drukowanie pokwitowań.

Waga jest istotnym ogniwem w rozliczeniu i kontroli wyników. Wszelkie ilości  oraz miejsce zastosowanego wiosną nawozu, powinny zostać w sposób prosty i bez dodatkowego trudu udokumentowane. Podczas żniw istotne jest z kolei zewidencjonowanie zbiorów z każdego użytku. Dzięki temu uzyskuje się kontrolę nad wynikami z poszczególnego hektara. Pozwala to na ocenę, czy trud włożony w uprawę, zgadza się z uzyskanymi korzyściami. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia w sposób niezwykle prosty zarządzanie parametrami jakości. I tak, możemy np. przyporządkować wilgotność każdej dostawy, a następnie porównać ją z rozliczeniem dostawcy. W przypadku magazynowania zbiorów, otrzymujemy informację o miejscu, ilości oraz jakości przechowywanego materiału.  System umożliwia zarówno pobór próbek z  wielu różnych dostaw, jak i próby pojedyncze.

Dowody jakości i dokumentacja zysków - wszystko to, w sposób prosty i szybki umożliwia oprogramowanie titan®  firmy PAARI.

25.03.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w kwartalniku Kruszywa

O rozwiązaniach, które PAARI® ma do zaoferowania w braży materiałów sypkich, zarówno tych samodzielnych, jak i systemach złożonych, informuje obszerna publikacja na łamach kwartalnika Kruszywa.

PAARI® oferuje wszelkie wagi stosowane w branży materiałów sypkich, zarówno jako rozwiązania samodzielne, jak i systemy złożone.

Wagi samochodowe, wagi kolejowe, wagi ładowarkowe, wagi taśmowe czy wagi osiowe – w PAARI®  konstruujemy i instalujemy wszelkie systemy ważące dla tej branży.

Tworzymy rozwiązania niezwykle wytrzymałe, dające sobie radę w skrajnie niekorzystnych warunkach, szybkie w montażu, bardzo wydajne i łatwe w czyszczeniu. Funkcjonowanie systemu może obywać się bez obecności personelu zakładowego, a transfer danych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami firmy, w których wykorzystywane są wagi, następuje poprzez sieć lub nośnik danych.

03.04.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

W numerze 14 tygodnika Poradnik Rolniczy prezentujemy co jest szczególnie istotne przy wyborze wagi przemysłowej oraz jakie zalety niesie za sobą zastosowanie zdalnego sterowania podczas procesu ważenia.

Co jest szczególnie istotne przy wyborze wagi przemysłowej?

Przede wszystkim wysokiej jakości konstrukcja wagi oraz jej nienaganne wykonanie, tak, aby waga posłużyła nam przez przynajmniej kolejnych 20-30 lat. Podstawą obliczeń wytrzymałościowych naszych wag jest norma DIN 8119. Równie ważną kwestią jest zastosowanie przez nas takich materiałów, aby na powierzchni wagi nie utworzyły się żadne rysy czy naprężenia. Spełnienie tych wytycznych stanowi podstawę dla wieloletniego funkcjonowania wagi. Bardzo istotnym dopełnieniem wagi, jest nasza elektronika wagowa oraz autorskie oprogramowanie. Odpowiednia prędkość pracy podczas ważenia i rozliczania towarów, stanowi oszczędność Państwa czasu i pieniędzy. PAARI® oferuje ponadto rozwiązania do zdalnego sterowania wagą, takie jak pilot czy możliwość ważenia za pomocą smartfona. Systemy te znacznie ułatwiają pracę kierowcy samochodu, który znajduje się na wadze i gwarantują, że wszelkie dane pomiaru zostaną natychmiast udostępnione w sieci lub na monitorze komputera. Rejestracja dowodów ważenia, rodzaju towaru czy magazynu, zostaje znacznie uproszczona lub staje się niekonieczna.  Szybkie i sprawne ważenie oraz możliwość zwiększenia jego częstotliwości podczas żniw, przynosi dużo większą efektywność prac oraz skutkuje większymi zyskami.  

20.03.2016

Rozwiązania wagowe PAARI® - artykuł w tygodniku Poradnik Rolniczy

O tym jak ważne ważne ogniwo w procesie rozliczeń w firmie stanowią wagi samochodowe PAARI oraz o oferowanych przez nas rozwiązaniach wagowych, można poczytać w publikacji zamieszczonej w 12 numerze tygodnika Poradnik Rolniczy.

Wagi samochodowe PAARI stanowią bardzo ważne ogniwo w procesie rozliczeń w firmie. Są one niezastąpione do otrzymania miarodajnych i rzetelnych danych o obrocie towaru,  zarówno w rolnictwie, w handlu zbożem, jak i np. w branży biogazowej. System dokumentuje wszelkie dostawy i sprzedawane ilości, umożliwia wystawianie rachunków, a dostarczona ilość zostaje zweryfikowana. Funkcją szczególnie istotną w rolnictwie jest możliwość dokładnego udokumentowania, jaki dochód generuje konkretny użytek. Nasze wagi zbudowane są w całości ze zbrojonego betonu, a ich normy wytrzymałościowe obliczone zostały wg. niemieckiej normy DIN 8119.  Ponadto cechuje je wysoka wytrzymałość na mróz i substancje żrące. Taka konstrukcja wagi, ma tę dużą przewagę nad wagami w ramie stalowej, że nie grozi im ryzyko pojawienia się rdzy na elementach stalowych, ani powstania szczelin pomiędzy stalą a betonem, gdzie mogłaby się dostać woda, która po zamarznięciu zimą poszerza taką szczelinę. Te cechy budowy oraz antypoślizgowa powierzchnia, czynią z naszej wagi produkt niezwykle wytrzymały i niezawodny.

Elektronika wagowa, którą oferujemy daje szereg możliwości zastosowania - od ważenia pierwszego, drugiego i tary w miernikach typu AWE, przez w pełni automatyczne ważenie z zastosowaniem zdalnego sterowania (pilota), po aplikacje mobilne czy terminale samoobsługowe – wszystko w celu szybkiego i wygodnego ważenia. Nasza elektronika przekonuje nie tylko możliwością podłączenia do niej wielu urządzeń peryferyjnych, takich jak wyświetlacz wielkoformatowy, PC, światła, szlabany czy system automatycznego dozowania, ale również swoją wytrzymałą obudową ze stali szlachetnej.

Doskonałym dopełnieniem gwarantującym optymalny przebieg procesów, jest nasze autorskie oprogramowanie. W opcjonalnym systemie komputerowym edytować można takie informacje jak: dane ważenia, dane pojazdu, jego numery rejestracyjne, dane klientów i spedytorów, oraz rodzaj ważonych materiałów i wiele innych danych. Wielką pomocą w przeprowadzeniu żniw w sposób możliwie automatyczny, jest zastosowanie naszych terminali samoobsługowych. Można je oczywiście skonfigurować według indywidualnych potrzeb użytkownika, a tym samym zoptymalizować występujące na terenie zakładu procesy. Wagi PAARI to przemyślana, sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość, długa żywotność i innowacyjne systemy na najwyższym poziomie.

Do pobrania