Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej zasadniczo możliwe jest bez podawania własnych danych osobowych. Tam, gdzie prosimy o podanie takich danych (na przykład nazwiska, adresu pocztowego lub adresów e-mail), ich podanie jest zawsze dobrowolne. Bez wyraźnej zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na to, że bezpieczeństwo danych w Internecie (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) może wykazywać luki. Szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym jednoznacznie przeciwstawiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych na naszej stronie do przesyłania nie zamówionej jednoznacznie reklamy i materiałów informacyjnych. Właściciel tych stron zachowuje sobie jednoznacznie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania informacji reklamowych, m.in. w drodze spamu.