Projekty Unijne Innowacje w gospodarce

Konkurencyjna gospodarka

Firma PAARI® Sp. z o.o. realizuje obecnie następujący Projekt Unijny:

Realizacja prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo PAARI® z siedzibą w Opolu w zakresie opracowania wagi kolejowej o nowych funkcjonalnościach”

 

 

Realizowany przez firmę projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej wagi kolejowej, wyposażonej w system  umożliwiający w efekcie końcowym precyzyjne rozmieszczenie ładunku sypkiego. System porzyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia zużycia obręczy kół wagonów kolejowych oraz zmniejszy ryzyka występujące w kolejowym transporcie towarowym.

Efektem realizacji projekty będzie innowacyjny produkt umożliwiający sterowanie procesem załadunku wagonów oraz równe rozłożenie masy załadunku.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 2 258 880,01
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 267 131,64
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 65,63

 

Innowacje w gospodarce

Firma PAARI® Sp. z o.o. realizuje obecnie następujący Projekt Unijny

Firma PAARI® Sp. z o.o. realizuje obecnie następujący Projekt Unijny:

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w PAARI® Sp. z o.o. w Opolu”

 

 

Realizowany przez firmę projekt ma na celu modernizację procesów biznesowych i rozpoczęcie świadczenia zaawansowanych e-usług dla kontrahentów  poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie  rozwiązania IT odpowiadającego na potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, zautomatyzowaniem czynności powtarzalnych, zajmujących sporą część czasu zatrudnionego personelu, które powodują obecnie wystąpienie ryzyka błędów wynikających na przykład z rozkojarzenia lub zmęczenia pracownika. Automatyzacja procesów biznesowych przełoży się na lepsze zarządzenia zasobami przedsiębiorstwa w tym również czasem pracowników, co przełoży się na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz wzrost przychodów z działalności w wyniku poświecenia zaoszczędzonego czasu pracowników na budowanie lepszych relacji biznesowych z obecnymi jak i potencjalnymi kontrahentami.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 1 051 650,00
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 547 200,00
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 64

Konkurencyjna gospodarka

Firma PAARI® Sp. z o.o. realizuje obecnie następujący Projekt Unijny

Firma PAARI® Sp. z o.o. realizuje obecnie następujący Projekt Unijny:

„Dalszy rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w PAARI® Sp. z o.o. w Opolu”

 

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych i rozpoczęcie świadczenia zaawansowanych e-usług dla kontrahentów firmy poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B – YMS (Yard Management System). Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie. Tym samym efektem realizacji projektu będzie wdrożenia innowacji produktowej (nowa e-usługa: Usługa dostępu do oprogramowania w chmurze - YMS), procesowej (sposób świadczenia usług i ich serwisu) oraz 4 innowacji nie technologicznych - w ww. obszarach funkcjonalnych.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 1 199 988,00
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 486 824,40
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 49,90