W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2: Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach,

Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP, to Zamawiający: firma PAARI® Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o., poszukuje wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, które jest do pobrania poniżej na stronie www.paari.pl

Termin składania ofert w ramach zapytani ofertowyego upływa 11.01.2018 r. o godz. 23:59.