Informacje techniczne Ochrona przepięciowa

Naturalnym wrogiem systemu ważenia, składającego sie w dużej mierze z komponentów elektronicznych, są wyładowania atmosferyczne i przepięcia. Badania naukowe dowiodły, że uderzenie pioruna w promieniu ok. 300 m od centrum geometrycznego pomostu wagi z pewnością będzie miało szkodliwy wpływ na jej funkcjonowanie.

Niebezpieczeństwo szkód od pioruna

Przepięcia powstałe na skutek uderzenia uderzenia pioruna psują czujniki tensometryczne, czyli serce systemu wagowego. Uszkodzenia moga przybrać różny wymiar. Albo następuje kompletne wypalenie uszkodzonego elementu, albo tylko część oklejenia czujnika zostaje uszkodzona. Ale również mniejsze szkody prowadzą do tego, że waga nie działa właściwie, w tym nie moze zostać właściwie wyzerowana.

Również przyrząd pomiarowy i urzadzenia peryferyjne takie jak drukarka, czy czytnik kart nie są zabezpieczone przed uderzeniem pioruna. Nieznaczne szkody powstałe bezpośrednio po wyładowaniu, mogą spowodować błąd w wyświetlaniu. Dlatego też płytki obwodu drukowanego powinny zostać zwasze w takiej sytuacji dokładnie sprawdzone. 

Właściwa ochrona przeciwprzepięciowa

Przy podejmowaniu decyzji, czy system ma zostać zabezpieczony tylko częściowo, czy całościowo, oprócz decyzji o miejscu montażu i średniego natężenia uderzenia pioruna, należy również uwzglednić jakie inne koszty powstaną na skutek przepięcia. I nie chodzi tu tylko o roboczogodziny, czy części wymienne, ale również zniżki, które traci się u ubezpieczyciela po zgłoszeniu szkody. 

Ochrona zewnętrzna

Następuje tu połączenie masy pomiędzy zadaszeniem stalowym pomieszczenia, w którym znajduje się elektronika wagowa lub innej niedalekoo leżącej konstrukcji (masztu) w taki sposób, aby tworzyło to punkt do ewentualnych wyładowań. Piorun, który uderzy w budynek lub drzewo bez piorunochronu w odległości około 60 metrów, wytwarza impuls w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu wagi. Bez zastosowania środków zabepieczenia, spowoduje to mocny impuls elektromagnetyczny, który bez wątpienia spowoduje silne uszkodzenia na urządzeniach wagowych. Maszty uziemniające do ochrony pomostu oferują jako jedyną korzyść, to że piorun nie uderzy bezpośrednio w pomost wagi, za sprawą swojej przyciągającej funkcji może jednakże spowodować przyciągnięcie pioruna i spowodować samo zagrożenie. 

Ochrona wewnętrzna

Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa polega na wytworzeniu wyrównania potencjałów wewnątrz całego systemu przez zastosowanie urządzeń ochronnych oraz budwie kontrukcji pomostów wagi w formie klatki Faradaya.  Wokół portierni, czy miejsca pomiaru zostaje utworzone również coś na kształt takiej klatki. Względnie niewielka odległość pomiędzy obiema klatkami wymaga połączenia w ziemi, tzn. potencjał całego systemu pozostaje zawsze stały. Uziemienie znajduje się standardowo w każdej wadze wyprodukowanej przez PAARI.

Wszelkie zewnętrzne połączenia, takie jak zasilanie prądem przemiennym, łącza komunikacyjne oraz łacze sygnału stanowią potencjalne źródło impulsów prądowych i krótkich przepięć.

Koniecznym dla zagwarantowania ochrony przepięciowej  jest zastosowanie urządzenia ochronnego na wejściu do klatki dla każdego przewodu wejściowego lub wyjściowego.