Dane osobowe

Nasza strona internetowa używa usługi analitycznej Google Analytics firmy Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze umożliwiające analizę sposobu korzystania z tej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki Cookies dotyczące sposobu korzystania z tej strony (włącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analiz sposobu korzystania z niniejszej strony przez konkretnego użytkownika w celu stworzenia profilu jego aktywności dla potrzeb prowadzącego tę stronę oraz aby wykonać inne usługi związane z wykorzystaniem tej strony i Internetu. Firma Google może też przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeżeli te strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google nigdy nie będzie wiązać twojego adresu IP z innymi danymi Google Inc. Możesz zapobiec instalowaniu plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Jednak w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez tę stronę internetową. Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się na przetwarzanie przez Google zebranych o tobie informacji w sposób i w celu opisanym powyżej.