Branże Rolnictwo

Państwa branża

Wagi różnych typów, prosta obsługa, wysoka dostępność

Jako doświadczony dostawca gwarantujemy, że zaoferowane przez nas rozwiązanie będzie optymalnie dopasowane do danych warunków pracy. Jednocześnie zapewniamy prostą obsługę, dużą dostępność systemu i uwzględnienie specjalnych wymagań Klienta. Oferowany przez nas bogaty asortyment systemów ważących obejmujących wagi i układy elektroniczne, pozwala spełnić wszelkie życzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy zamontować wagę na pochyłości, przedłużyć istniejącą wagę lub ją przebudować. Ponadto w naszym portfolio Klient znajdzie cały szereg wag przeznaczonych dla rolnictwa: wagi workujące, przelotowe, do ważenia zwierząt, i inne.

Proste, szybkie i efektywne ważenie, analiza i zarządzanie

Krótki czas procesu ważenie jest szczególnie ważny w okresie żniw. Nasze systemy potrafią zbierać dane poszczególnych pojazdów lub nawet całych kolumn, bez wysiadania kierowców z szoferki. Nowoczesna technika pozwala na ważenie bezobsługowe i w ten sposób optymalizację całego przebiegu produkcyjnego. Dostarczane towary są rejestrowane z przypisaniem do poszczególnych kategorii (takich jak np. nr pola upraw, rodzaj produktu, magazyn). Ponadto użytkownik może analizować dane uzyskane podczas ważenie pod kątem wszelkich wprowadzonych danych i kategorii.

Od numeru pola upraw aż do danych magazynowych – użytkownik otrzymuje przejrzysty obraz wszystkich przyjętych i zważonych towarów. Oprogramowanie titan® pozwala na przeanalizowanie łańcucha dostaw i wygodne zarządzanie wszelkimi danymi.

Do procesu fakturowania program nasz szybko udostępnia ważne dane analityczne (np. wilgotność, zawartość olejów, zanieczyszczeń), jak i kosztowe (np. suszenie, czyszczenie).

Twój proces jest najważniejszy

Zarządzanie użytkami

Zarządzanie użytkami jest podstawą do wyznaczenia przychodu z hektara. Każdemu użytkowi nadaje się określony numer i w toku ważenia poszczególne wielkości są przypisywane temu użytkowi. Wszystkie dane dostaw są powiązane z poszczególnymi pojazdami, co pozwala na łatwe obliczenie stopnia wykorzystania/obciążenia pojazdów.

Analizy

Poszczególnym operacjom ważenia można przypisać określone analizy. W ten sposób możliwe jest szybkie stwierdzenie jakości dostaw i zmagazynowanych produktów.

Dziennik silosów

Stany magazynowe można efektywnie analizować i zarządzać nimi. Aktywności i parametry jakościowe są zapisywane w dzienniku silosu i stąd w każdej chwili dostępne.

Zarządzanie umowami

Moduł zarządzania umowami udostępnia aktualny stan wszystkich dostaw objętych poszczególnymi umowami. Są w nim zebrane wszystkie ważne informacje potrzebne do fakturowania.

Statystyka

Funkcje obliczeń statystycznych dają optymalny obraz sytuacji, np. w zakresie obciążenia pojazdów, stanów magazynowych, jakości zbóż.

 

Agrar_PL

Dalsze informacje