Branże Recykling/ Utylizacja

Recykling | Utylizacja

Bezpieczeństwo przyjmowania, tymczasowego składowania, przeładunku i przetwarzania

W przemyśle recyklingowym i przetwarzania odpadów panują surowe warunki, na które narażone są również wagi. Istotna jest przy tym nieprzerwana dostępność tych urządzeń. Dlatego dla tych branż opracowaliśmy wagi o specjalnych konstrukcjach. Zarówno urządzenia ważące, jak i oprogramowanie firmy PAARI®, są przeznaczone do zarządzania odpadami zwykłymi oraz niebezpiecznymi.

Możliwa jest też procedura zgodna z regulacjami obejmującymi kody odpadów. Przepływ materiałów jest nadzorowany z wykorzystaniem różnych dokumentów (np. dowody pochodzenia, dokumenty towarzyszące, dowody utylizacji). Oprogramowanie tworzy analizy statystyczne zgodne z wymaganiami ustawowymi, prowadzi dziennik instalacji oraz rejestry. W naszym oprogramowaniu nawet przenoszenie materiałów na inne składowiska nie narusza identyfikacji ruchu materiałów, który można prześledzić centralnie od momentu dostawy (dowód dostawy) poprzez fakturę, aż do archiwizacji dokumentów. Kompleksowa obróbka danych jest wielką pomocą w decyzjach ekonomicznych na poziomie zakładu. 

Nasz program wspiera proces decyzyjny nie tylko wytwórcy, spedytora i firmy utylizacyjnej, ale także działających pośredników.

Waga samochodowa, waga mała

Dostarczane materiały są ważone - zależnie od potrzeb - na wadze samochodowej lub podłogowej (małej).

Dowód utylizacji

Jednocześnie, przeładowane materiały (ilości) są wiązane z ilościami, na które istnieje dopuszczenie, a następnie automatycznie generowane są odpowiednie dokumenty. Substancje niebezpieczne wykazywane są na osobnym na dokumencie.

Dziennik produkcji

W dzienniku zapisywane są wszelkie kroki technologiczne realizowane w danym przedsiębiorstwie. Równolegle program może przechowywać dodatkowe informacje, jak roboczogodziny maszyn, dane pogodowe itd. W taki system można naturalnie włączyć także wagi w ładowarkach i wagi taśmowe.

Fakturowanie

Wszystkie wprowadzone dane są dostępne do analiz statystycznych i fakturowania. W konsekwencji kierownictwo przedsiębiorstwa zachowuje przegląd sytuacji produkcyjnej, co skutkuje zwiększonym bezpieczeństwem ekonomicznym.

Tymczasowe składowanie

Program obszernie dokumentuje etapy technologiczne i przetwarzane w nich substancje. Kierownictwo zakładu otrzymuje optymalny wgląd w składowane w danym momencie na terenie firmy materiały.

Sprzedaż

Dokładne wyliczenie ilości dostępnych surowców wtórnych informuje o aktualnych wartościach w instalacji. W ten sposób dokumentowany jest wzrost wartości (stopień przerobu materiałów) w trakcie produkcji. Ponadto procedura taka zapewnia stałą wiedzę na temat dostępnych w firmie surowców wtórnych, co z kolei pozwala na optymalne planowanie realizacji nadchodzących zleceń.

Entsorgung_PL

Dalsze informacje