Branże Materiały sypkie

Zindywidualizowane ważenie masowych materiałów sypkich

PAARI® oferuje wszelkie stosowane w branży materiałów sypkich wagi, zarówno jako rozwiązania samodzielne jak i złożone systemy. Konstruujemy, instalujemy i budujemy wszelkie systemy ważące dla tej branży, np. wagi samochodowe, wagi kolejowe, wagi ładowarkowe, wagi taśmowe i wagi osiowe

Tworzymy systemy niezwykle wytrzymałe, dające sobie radę w skrajnie niekorzystnych warunkach, szybkie w montażu i łatwe w czyszczeniu.

Systemy firmy PAARI® umożliwiają nie tylko ważenia jednostkowe, ale także całe ciągi ważeń, np. przy ładowaniu dużych ilości towarów. Nasz system realizuje takie zadania poprzez wymianę danych (takich jak ciężary, pojazdy, klienci, spedycje, rodzaj materiału) między różnymi lokalizacjami/filiami firmy.

W celu zabezpieczenia danych związanych z przepisami urzędów miar (dane pojazdów, wagonów, Klientów) dobrze jest zastosować monitoring wideo. Systemy takie gwarantują niepodważalność prawną operacji ważenia.

Oferta - produkcja - rozliczenie

Dane dotyczące ważenia są przesyłane do oprogramowania titan®, skąd trafiają do działów księgowości. W takiej konfiguracji rozliczenia wymagają jedynie minimalnego nakładu pracy ludzkiej.

Praca użytkowanych pojazdów/urządzeń (koparki, przenośniki, rozdrabniacze) jest nadzorowana i dokumentowana. W ten sposób decydenci zawsze posiadają informację na temat rentowności pracy zakładu.

Ważne informacje można przesyłać do centrali, do innego zakładu lub do partnerów zewnętrznych do dowolnym formacie.

Wielkość wagi oraz zakres oprogramowania dostosujemy do konkretnych wymagań Klienta. Możliwe są także mobilne/ przenośne systemy ważenia.

Wagi do ładowarek kołowych

Zlecenia przekazywane są online do ładowarki a informacje o zważonych ilościach wędrują z powrotem do systemu komputerowego. Oprogramowanie titan® oferuje szerokie możliwości sprawdzania, edytowania i rozliczania takich dokumentów informacyjnych.

Wagi taśmowe

Wagi takie są wpięte bezpośrednio w system komputerowy, przez co dane o ilościach dotychczas przetransportowanego materiale są wykorzystywane do sterowania konkretnym urządzeniem.

Wagi kolejowe

Podobnie jak wagi samochodowe, wagi kolejowe można bezpośrednio sprzęgać z systemem komputerowym titan®. Dane identyfikacyjne wagonu, ciężary i dane techniczne można wprowadzić na terminalu ręcznym. Dowody ważenia mogą zostać uzupełnione koniecznymi danymi kolejowymi. Cały ruch towarów (wejścia i wyjścia) jest rejestrowany i dokumentowany.

Transfer danych

Pozyskane dane można przekazywać do nadrzędnych systemów rozliczeniowych (interfejs do SAP, Datev, Sage itd.). Program posiada funkcję importu zleceń lub nowych klientów oraz eksportu danych ważenia, statystyk ilościowych i pozycji faktur.

Archiwizacja danych

Dane przechowywane są w centralnej bazie danych i są nieprzerwanie dostępne. Między poszczególnymi lokalizacjami używającymi wag transfer danych następuje poprzez WLAN, kabel światłowodowy, Intranet lub w - przypadku dużych odległości - pocztą elektroniczną.

 

Schuettgut_PL

Dalsze informacje