Branże Logistyka zakładowa

Optymalny obieg – optymalizacja w zakresie logistyki

PAARI® postawiło sobie za cel optymalizację procesów występujących w Państwa firmie. Jednym z narzędzi do realizacji tego celu jest stosowanie wag, wraz z osprzętem i odpowiednim oprogramowaniem przy wjeździe i wyjeździe pojazdu na - i z terenu zakładu. Umożliwia to lepszą kontrolę towaru, który jest aktualnie w obiegu. Dostawa może być odpowiednio śledzona. Otrzymujemy informacje o tym który dostawca dostarczył towar, jaki ciężar został rzeczywiście dostarczony oraz jaki załadunek opuścił Państwa teren.

Aby codzienny obieg towarów w firmie nie został niczym zakłócony, grupa PAARI® dostarcza rozwiązania, które pozwalają nie tylko na jego kontrolę, ale również na optymalizację tego obiegu. Znacznie upraszcza to równoczesną kontrolę i dokumentację towaru.

Już sam wjazd samochodu ciężarowego na teren zakładu może zostać znacznie zautomatyzowany i uproszczony, dzięki naszym elastycznym rozwiązaniom. Po zarejestrowaniu się kierowcy na terminalu samoobsługowym, informacja o tym kto oraz co dostarczył zostaje przekazana automatycznie dalej i zapisana w pamięci systemu. W stosownym momencie kierowca zostaje następnie wezwany za pomocą pagera, do wjazdu pod konkretną rampę za-/rozładunkową.

Podczas kontroli wjazdowej i wyjazdowej pojazd jest ważony. Określa się wagę netto i kontroluje ewentualne przeciążenie. Ważenia te mogą być sterowane ręcznie lub odbywać się w pełni automatycznie.

Podczas kontroli towaru opuszczającego teren zakładu, następuje porównanie z listą załadunkową oraz zgłoszenie meldunku, w razie ewentualnych różnic. Dzięki wprowadzeniu tych danych do systemu informatycznego titan® libra, można w trybie natychmiastowym otrzymać stosowne rozliczenie/rachunek.

Kontrola wjazdu i wyjazdu
Podczas wjeżdżania na teren zakładu pojazdu ciężarowego kierowca ma możliwość zarejestrowania się na terminalu samoobsługowym, informując jednocześnie jaki ładunek i który dostawca chce wjechać do firmy. Rejestracja odbywa się na monitorze dotykowym.

Jeżeli przebiegnie ona pomyślnie, wówczas pojazd zostaje zważony, określona zostaje jego masa tara i/lub  zweryfikowanie czy nie jest przeciążony. System szlabanów, zapory świetlne, sygnalizacja świetlna, czy kamery sprawdzają i na bieżąco weryfikują stan pojazdu i jego właściwe ustawienie na wadze. Jest to funkcja, której nie należy lekceważyć, gdyż każde złe ustawienie pojazdu kołami, które wykraczają poza wagę, prowadzi do niewłaściwego pomiaru, a co za tym idzie, do ładunku musimy dopłacić lub otrzymujemy go za mało.

Dzięki terminalom samoobsługowym PAARI osoba ważąca zostaje w sposób prosty i przyjemny przeprowadzona przez proces ważenia. Przed przygotowanie dokumentacji do zlecenia, następuje kontrola materiałów wychodzących poprzez porównanie list załadunkowych i ew. kolejne ważenia. W przypadku odchyleń może nastąpić natychmiastowa interwencja.

Kontrola przeciążeń
W celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych w postaci kar za przeładowanie pojazdu rekomenduje się ważenie kontrolne każdego pojazdu opuszczającego teren zakładu. Z naszymi rozwiązanymi staje się to niezwykle proste i pewne. Otrzymują Państwo nie tylko pewność co do masy całego pojazdu, ale również informację odnośnie nacisku na poszczególne osie. Jesteśmy w stanie to określić, niezależnie od rodzaju pojazdu. Stosując tego typu rozwiązanie zapobiega się niewłaściwym załadunkom a Państwo jako uczestnik ruchu stajecie się pewni i odpowiedzialni.

Sterowanie załadunkiem

Po zameldowaniu na terminalu logistycznym, które wymaga identyfikacji kierowcy na podstawie karty chipowej, kodu kreskowego lub innej karty, zarejestrowane zostają dane dot. czasu wjazdu i załadunku. Nie ma możliwości, aby samochody nieuprawnione dostały się na wagę lub zostały załadowane. Zapobiega to ew. kradzieżom. Pojazdy są sterowane po terenie zakładu zgodnie z dyspozycją i aktualnymi stanami magazynowymi. Dla przykładu materiały sypkie ładowane są zgodnie ze zleceniem od razu do właściwego pojazdu. Ważenie przeciążenia może odbyć się od razu w miejscu załadunku lub alternatywnie w innym miejscu na terenie Państwa firmy.

Systemy logistyki zakładowej
PAARI
znajduje rozwiązanie na każdy etap przeprawy pojazdu przez teren zakładu. Począwszy od kontroli wjazdu i wyjazdu, kontroli dostępu, sterowanie dopływem pojazdów, przez różnego rodzaju media typu pager, sms, smartfony czy aplikacje, aż po kontrolę przeładunku oraz szybkiego i zautomatyzowanego przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, które są również od razu drukowane. Aby zapobiec sytuacji, gdzie dokumentacja dostaje się w niepowołane ręce, na Państwa życzenie, w miejscy wydawania dokumentów możemy zainstalować dodatkowy czujnik, który sygnalizuje, że dokumenty nie zostały w odpowiednim czasie odebrane.

Dzięki oprogramowaniu titan® libra wszystko to staje się możliwe i nie stanowi żadnego problemu. Ogromną zaletą naszego oprogramowania jest jego kompatybilność z systemami nadrzędnymi takimi jak SAP, dlatego też nie potrzebne jest przestawianie obsługi na inny system czy np. zakup dodatkowych modułów. 

Werkslogistik_PL

Dalsze informacje