Branże Kontener

Kontener | Waga platformowa

Komfortowe ważenie i zarządzanie kontenerami (np. za pomocą wagi platformowej)

Wagi samochodowe oraz platformowe firmy PAARI® umożliwiają łatwe ważenie kontenerów, niecek oraz innych zbiorników. Istnieje przy tym możliwość automatycznego zważenia poszczególnych kontenerów, oraz ich przyporządkowania do właściwych procesów. Małe ilości metali kolorowych lub resztek farb, mogą zostać zważone osobno na palecie podłogowej, która zgodnie z życzeniem, może również może zostać zintegrowana z oprogramowaniem titan®

Program titan® umożliwia zarządzanie zarówno typami kontenerów, jak i każdym kontenerem z osobna. Mogą one zostać przyporządkowane konkretnym pojazdom, a ich ciężar własny oraz pojemność zarejestrowane. 

System GPS umożliwia bieżący podgląd dokładnej lokalizacji konkretnego kontenera, a oprogramowanie ułatwia proces odstawiania i przewozu kontenerów. Dzięki integrowalnemu systemowi kamer, cały proces załadunku podczas ważenia może zostać udokumentowany.

Dyspozycja

Zlecenia przekazywane telefonicznie zostają zarejestrowane w programie titan®, a następnie rozdysponowane z podziałem na wielkość, ilość oraz datę dostawy. Aby móc dokładnie zaplanować trasę przejazdu, system dysponuje wbudowanym interfejsem do Google Maps®.

Zlecenie odbioru

Zlecenie odbioru dotyczy odbioru kontenera z miejsca składowania lub placu budowy

Sortowanie

Celem dalszej obróbki lub utylizacji, surowce wtórne zostają przekazane do zakładów certyfikowanych do utylizacji odpadów. Do ważenia szczególnie wartościowych materiałów, służą oddzielne wagi podłogowe.

Fakturowanie

Wszystkie wyniki pomiarów wagi dostaw zostają zarejestrowane oraz przygotowane pod kątem fakturowania.

Rozliczenie

Na podstawie zapisanych informacji, możliwe jest obliczenie w sposób niezwykle komfortowy wszelkich danych dotyczących odstawienia oraz odbioru kontenera, ilości materiału oraz dodatkowych usług, a to wszystko w kontekście konkretnego klienta.

Statystyki

System umożliwia wgląd w obszerne analizy statystyczne, co daje kadrze zarządzającej możliwość optymalnej kontroli ważnych wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Conteiner_PL

Dalsze informacje