Branże Drewno

Specjalistyczne systemy ważenia dla przemysłu drzewnego

Drewno to jeden z najstarszych materiałów budowlanych, surowców i paliw w historii człowieka.

Najnowocześniejsze systemy ważenia, innowacyjne oprogramowanie, standaryzowane interfejsy (np. ELDAT) – produkty firmy PAARI® spełniają specyficzne wymagania także branży drzewnejUwzględniając specyfikę pracy w przemyśle drzewnym, opracowaliśmy systemy, które spełniają występujące w nim wymagania, m.in. permanentne wysokie obciążenia i dużą częstotliwość ważenia. Prosta obsługa i systemy rozpoznawania pozycji pojazdu gwarantują pewną rejestrację danych ważenia. Klienci od dawna ufają doświadczeniu, które zdobyliśmy w praktyce.

Niemal każda firma przetwórcza odbiera surowiec drzewny w specyficzny dla siebie sposób. Każdej z takich firma PAARI® jest w stanie zaoferować wagi samochodowe o odpowiednich konstrukcjach oraz systemy ważące montowane w przenośnikach taśmowych lub ładowarkach chwytakowych. Oprócz danych ważenia, system zapisuje wiele parametrów jakościowych drewna. W tym celu stosuje się terminale samoobsługowe lub systemy identyfikacji obiektów.  Oprogramowanie titan® może współpracować z legalizowanymi wagami małymi – pozwala to na sterowanie produkcją i rozliczanie zleceń. Ponadto program realizuje zarządzanie próbkami poszczególnych partii i analizę parametrów jakościowych. Wewnętrzne dokumenty towarzyszące produktowi są podstawą optymalnej gospodarki magazynowej i sterowania produkcją. Moduł „Magazyn” programu titan® w każdej chwili prezentuje dostępne zapasy i gatunki. 

Nasze oprogramowanie dokumentuje takie dane jak ilości i gatunki drewna, rodzaje materiałów, ich pochodzenie i wiele innych. Dane te odzwierciedlają przepływ produktów i służą do rozliczania zleceń. 

Przetwórnię da się prowadzić w sposób efektywny tylko pod warunkiem stałej analizy wyżej wymienionych danych i informacji.

Zarządzanie obszarami leśnymi

Dane uzyskiwane od administracji lasów są podstawą zleceń odbioru materiału drzewnego.

Współrzędne GPS

Program titan® przekazuje współrzędne GPS składowisk drewna a nowoczesna nawigacja prowadzi przewoźnika pewnie do celu. Przewieziony tonaż i pokonana droga są podstawą rozliczenia kosztów transportu.

Pobieranie próbek

W trakcie przyjmowania surowca rejestrowane są oprócz ciężaru także różne parametry jakościowe i pobierane są próbki porównawcze. W celu dokładnego wyznaczenia wartości właściwej dla stanu suchego, potrzebna jest wzorcowana waga laboratoryjna oraz komora susząca. Nasze systemy pozwalają oczywiście na zarządzanie i śledzenie próbek porównawczych.

Przyjęcie towaru

Terminal samoobsługowy służy do automatycznej rejestracji i klasyfikowania przychodzących towarów.

Wysyłka towarów

Nasz układ sterowania wraz z systemem nadzorowania procesu ładowania wyklucza przeładowanie samochodu w obszarze wysyłek.

Holz_PL

Dalsze informacje