Branże Branża biogazowa

Biogaz | Waga do ładowarki kołowej

Innowacyjne systemy wagowe (np. waga do ładowarki kołowej) do wygodnego wykorzystywania surowców odnawialnych

PAARI® oferuje wydajne i łatwe w użytkowaniu systemy wagowe oraz najnowocześniejsze oprogramowanie dla biogazowni. Stanowią one podstawę do zarządzanie i administrowania całego łańcucha silosów. Nasze wagi samochodowe i osiowe dostosowaliśmy do wymagań tej stosunkowo nowej dziedziny gospodarki. Samoobsługa realizowana metodą radiową lub za pomocą terminala samoobsługowego umożliwia  korzystanie z wagi przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Wprowadzanie danych przy wadze jest szybkie, pewne i łatwe.

Firma PAARI® oferuje wagi o konstrukcjach specjalnie dostosowanych do wymagań branży biogazu. Pozwalają one na ważenie pojazdów o szerokościach i długościach ponadstandardowych. Jednocześnie konstrukcja mechaniczna naszych urządzeń jest zoptymalizowana do sezonowo występujących obciążeń produkcyjnych. Dane ważenia mogą być rejestrowane z użyciem terminali samoobsługowych, karty chipowej lub zdalnego sterowania radiowego.  Paleta modułów programu titan® daje możliwość kompleksowego wprowadzania całego szeregu danych. Titan wiąże i analizuje dane, zarządza recepturami i generuje rozliczenia. Odpowiedni protokół pobiera informacje z dziennika odczynników i ułatwia tworzenie wniosków o bonusy (za gnojowicę i surowce odnawialne).

Możliwość wielorakich analiz danych oraz ich potwierdzenia stanowią podstawę ekonomicznej eksploatacji wytwórni i jej sukcesu ekonomicznego.

Administracja

Nasze rozwiązania obsługują cały proces zarządzania wytwórnią biogazu, poczynając od wprowadzania dostaw, poprzez optymalizację procesu, aż po fakturowanie.

Automatyczne wprowadzanie danych

Wagi samochodowe (podestowe i osiowe) automatycznie rejestrują przywożone surowce. Współpracujące z wagami układy identyfikujące dokonują powiązania pojazdów i przywożonego towaru/jego pochodzenia.

Waga zamontowana w ładowarce

Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne pobieranie materiału ze składowiska, a przez to na odpowiednie dozowanie wagowe składników.

Moduł magazynowy programu

Zadaniem modułu „Magazyn” programu titan® jest zarządzanie składowiskami i silosami oraz zagwarantowanie stałej informacji o posiadanych materiałach/surowcach.

Zarządzanie danymi z pomiarów

Oprócz danych dotyczących materiałów, oprogramowanie nasze może także analizować dane dotyczące zużycia nośników energii.

Rozliczenia

Rozliczenia zgodne z wymaganiami ustawy o surowcach odnawialnych. Analizy i porównania osiągów różnych instalacji zwiększają bezpieczeństwo eksploatacyjno-ekonomiczne.

Statystyki

Obszerne statystyki i opcje eksportu danych do tabel programu Microsoft Excel są uzupełnieniem bogatych funkcjonalności naszego oprogramowania.

Biogas_PL

Dalsze informacje