Akcje promocyjne Konkurs świąteczny
Gewinnspiel_PL
Bitte aktivieren Sie das reCaptcha! Sollte dieses nicht dargestellt werden, überprüfen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen.
Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Konkurs organizowany jest przez firmę PAARI® Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-071, ul. Armii Krajowej 7. (zwaną dalej "PAARI"). W losowaniu można wziąć udział za pośrednictwem witryny konkursu lub przesyłając swoje zgłoszenie drogą pocztową.

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje poniższe warunki:

 

Udział

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek należących do grupy PAARI, ani ich krewni.

Zabrania się brania udziału w konkursie za pośrednictwem tzw. robotów. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, PAARI® ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu.
Udział w losowaniu jest bezpłatny i niezależny od zakupu produktów PAARI. Zakup takich produktów nie ma wpływu na szanse wygranej.

 

Czas trwania konkursu

Internetowa loteria rozpoczyna się 01.12.2020 i kończy 28.02.2021. PAARI® zastrzega sobie prawo do przedwczesnego jej zakończenia.

Losowanie zwycięzców

Wśród wszystkich uczestników, również tych, zgłoszonych drogą pocztową, wraz z zakończeniem konkursu, PAARI® przeprowadzi losowanie nagród, a o jego wyniku poinformuje uczestników pisemnie na adres e-mail lub podany adres pocztowy.

Udział w konkursie jest możliwy tylko jeden raz.

Wygrana

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pisemnie na adres podany w formularzu. Wyklucza się możliwość wymiany nagród, wypłaty ich równowartości w gotówce lub przeniesienie zysku z nagród na osoby trzecie.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Uczestnik sam odpowiada za opodatkowanie wygranej.

 Zgoda na publikację nazwiska

Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska w przypadku wygranej. Adres e-mail uczestnika nie zostanie opublikowany.

Polityka prywatności

Dane osobowe każdego uczestnika (adres e-mail) będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie do celów związanych z loterią.

Uczestnik zgadza się na wykorzystanie danych w celu badań rynku przeprowadzanych przez PAARI, jak również zezwala na informowanie przez PAARI® o innych konkursach oraz nowościach produktowych. Wyklucza się przeniesienie tych praw na osoby/ firmy trzecie.

Odpowiedzialność i gwarancja

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z udziału w losowaniu. Dotyczy to również szkód wynikających z niedostępności serwera. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy dane nie zostały wprowadzona na czas z powodu nieprawidłowej transmisji danych. 

Ważność klauzul

W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.